It-arkitektur, virtuel

Selvom dine opgaver stilles internt i virksomheden, har de fleste brug for ekstern sparring og input. Denne nye netværksgruppe giver dig faglig viden i et fortroligt forum.


Netværksgruppen er for dig

Vigtig information

Dit udbytte som netværksmedlem

Faglig facilitator


Indhold - Tirsdag - d. 3-12-2019

IT Arkitektur

Få ny viden og flere værktøjer inden it-, enterprise- og løsningsarkitektur. Nogle af kurserne giver dig mulighed for en certificering.
IT-Arkitektur Certificering 560px

Indhold - Tirsdag - d. 3-12-2019

Dansk IT Arkitektur Certificering™

IT Arkitekturuddannelsen er en dansk certificeringsmodel målrettet IT-arkitektur med FDA (Fællesoffentlig Digital Arkitektur) og Dansk IT Architecture Competence Framework som kontekst og på tværs af TOGAF.