Strategisk it-ledelse

Dansk IT har tre netværksgrupper inden for strategisk it-ledelse målrettet bl.a. CIO, Head of IT Strategy og Chief Digital Officer. 

Få værdien af en faglig stærk netværksgruppe  

Søger du et forum, hvor du kan drøfte ledelse og strategier på et tillidsfuldt, fortroligt og ligeværdigt niveau med andre it-professionelle? Dansk IT´s strategiske netværksgrupper har til hensigt at inspirere og dygtiggøre medlemmerne i deres daglige arbejde under sparring med eksperter og andre beslutningstagere. 

For at sikre det faglige niveau og output fra netværksmøderne ledes alle netværkgrupper af en faglig funderet facilitator, som kender fagområdet, dets udfordringer og muligheder. 

Som medlem af en strategisk it-ledelse netværkgruppe får du

✔ Fire - seks møder om året med indlæg fra relevante fagfolk

✔ Opdateringer og ny viden om udviklingen inden for strategisk it-ledelse

✔ Mulighed for at tage kvalificeret sparring med hjem til din egen organisation

✔ Viden samt sparring på aktuelle udfordringer i et fortroligt forum

✔ Faglige og personlige relationer med andre it-ledere