Vision: Danmark 3.0

Visionsprojektet Danmark 3.0 er nedsat for at skabe erkendelse i samfundet af de nye vilkår digitaliseringen medfører, samt at komme med anbefalinger til hvordan digitaliseringens potentiale udnyttes bedst til gavn for det danske samfund

Som et moderne, vestligt land står Danmark over for en række udfordringer. Med begrænsede ressourcer skal vi finde en vej til at sikre, at vi også i fremtiden kan blive behandlet, når vi bliver syge, blive uddannet, skabe arbejdspladser og bevare miljøet for blot at nævne et lille udvalg af udfordringerne.

Hos DANSK IT har vi altid set IT og digitalisering som et ”værktøj” der giver nye muligheder for bruger, virksomhed og stat. Ligeledes ser vi den nuværende ”globale digitaliseringsbølge” som et generisk redskab, der, med enorme potentialer, kan gøre det muligt at realisere vores fremtidige drømmesamfund. Men det kræver naturligvis at vi definerer hvad drømmesamfundet ser ud, og at vi eftertænksomt styrer udviklingen i den rigtige retning.

Nedenunder kan du læse mere uddybende om:

  • Formål og baggrund for projektet
  • Temaet for projektets nuværende fokus: Ledelse i en digital verden
  • Medlemmer af den nuværende IT-tænkergruppe
  • Styregruppen for Danmark 3.0, samt kontaktinfo

Formålet med Danmark 3.0-projektet

Ledelse i d-land

IT-Tænkergruppe 2 - Ledelse

DK 3.0 Styregruppe & kontaktinfo