Mærkesager og politisk arbejde

DANSK IT er med til at sætte den politiske dagsorden for anvendelse af digitalisering og IT, så disse benyttes til kontinuerligt at udvikle samfundet 

DANSK IT er aktiv på den politiske scene og repræsenterer medlemmernes interesser. Det sker i form af løbende kontakt til politikere og myndigheder, høringssvar, udgivelse af holdningspublikationer, deltagelse i udvalg og råd samt løbende pressekontakt. Herigennem varetager vi på et uafhængigt grundlag samfundets og brugernes interesser. Der er mange måder at søge politisk indflydelse på, og det er som regel meget forskelligt fra sag til sag, hvordan man mest effektivt får sine budskaber igennem. 

Her er nogle af de midler, DANSK IT typisk bruger:

  • Deltagelse i råd og udvalg m.v.
  • Udgivelse af holdningspublikationer m.v.
  • Løbende kontakt til politikere, myndigheder og andre organisationer
  • Nedsættelse af udvalg og tænketanke
  • Afgivelse af høringssvar
  • Pressekontakt
  • Afholdelse af høringer, workshops og lignende

Når DANSK IT udtaler sig om it-politik, sker det altid på baggrund af input fra vidende og kompetente medlemmer; ofte medlemmer fra vores udvalg, fagråd m.v. Men alle medlemmer har mulighed for at blive hørt. Er der et it-politisk emne, du mener, at DANSK IT skal dyrke, skal du blot sende en email til dit@dit.dk.

Læs mere om DANSK IT's mærkesager nedenunder:

Artikel - Onsdag - d. 13-1-2016

Erhvervspolitik

At Danmark er blandt de mest digitaliserede lande i verden skyldes primært den offentlige sektor. Erhvervslivet halter efter, især de små virksomheder. Det må og skal der laves om på, så dansk erhvervslivet til fulde udnytter potentialerne i den digitale økonomi

Artikel - Onsdag - d. 13-1-2016

Digital lovgivning

DANSK IT mener, at det er på tide at gøre lovgivningsprocessen digital. Vi har store forhåbninger til regeringens ambition om, at al ny lovgivning skal være digitaliseringsklar fra juli 2018.

Artikel - Onsdag - d. 13-1-2016

Digitalisering i offentlige sektor

DANSK IT arbejder for at fremme den offentlige digitalisering, således at den i et stadigt stigende omfang ikke alene kommer til at understøtte, men også aktivt bidrager til at forme og udvikle den offentlige sektor - til gavn for borgerne og erhvervslivet.

Artikel - Onsdag - d. 13-1-2016

Uddannelse og kompetencer

DANSK IT mener ikke, at der eksisterer "digitalt indfødte". Hele samfundet har behov for opkvalificering i digitale kompetencer.

Artikel - Onsdag - d. 13-1-2016

Cybersikkerhed

De seneste omfattende cyberangreb så som Wannacry og senest ”not-Petya”, der i Danmark bl.a. ramte Mærsk hårdt viser, at virksomheder kan blive ramt vilkårligt af cyberangreb, men også at cyberangreb fra både statslige aktører og kriminelle grupper påfører samfundet betydelige omkostninger – de samlede skadesomkostninger er slet ikke gjort op endnu.