Digitale valg?

Selv hvis den 100 % sikre digitale valghandling fandtes, er det tvivlsomt, om den på samme måde kan opretholde de grundlæggende samfundsværdier, som den analoge valghandling kan, lyder det i debatpapir fra DANSK IT’s ekspertgruppe for bæredygtig digitalisering.

Udgangspunktet for digitalisering bør være, at det skal give en større værdi – i bred forstand –, end det koster at etablere. Når der står grundlæggende samfundsværdier på spil, er der grund til at udforske spørgsmålet om digitalisering ekstra grundigt.

Det er en grundlæggende samfundsværdi, at valghandlingen foregår ikke blot på en transparent måde og med stærkest mulige kontrolmekanismer, men også på en inkluderende måde, der som ritual er med til at binde det danske folkestyre sammen.

De problemer, som digitale valghandlinger søger at løse, er alle relativt små og mulige at adressere på andre måder, der ikke grundlæggende ændrer valghandlingens karakter. Den påståede forøgelse af effektiviteten står næppe mål med hverken de konkrete omkostninger ved at etablere digitale valgsystemer, de ekstra sikkerhedsmæssige risici eller de fordelagtige forhold, vi i så fald skulle give afkald på.

DANSK IT mener, at Danmark har en velfungerende yderst robust og troværdig valghandling som i højere grad end alternativer sikrer borgerens tillid til og oplevelsen af skæbnefælleskab omkring det repræsentative demokrati. Paradoksalt nok vil DANSK IT altså anbefale, at valghandlingen forbliver analog og ikke digitaliseres i højere grad, end det for nuværende er tilfældet.

Debatpapiret kan downloades som pdf her