Generalforsamling

Dansk IT afholder generalforsamling én gang om året. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen og revisor, godkender regnskab, fastsætter kontingent med de i vedtægterne fastsatte undtagelser, vedtager vedtægtsændringer mv. Det sker i overensstemmelse med foreningens vedtægter, som du finder her.

Hvert medlem vil modtage indkaldelse til generalforsamling skriftligt senest tre uger før afholdelse.Indkaldelsen vil indeholde dagsorden, regnskab og oversigt over kandidater til bestyrelsen.

Alle fremmødte medlemmer kan stemme og hvert medlem har én stemme. Hvis et medlem ikke kan deltage på generalforsamlingen, kan man stemme skriftligt til foreningens revisor senest tre dage før afholdelse af generalforsamling. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på dagen.

Generalforsamling

Meet & Inspire - Tirsdag - d. 31-3-2020

Tilmeld online generalforsamling 2020

Pga. coronavirussen vil Dansk IT's 62. ordinære generalforsamling blive afholdt online den 31. marts 2020 kl. 16.00.
DANSK IT årsberetning

Artikel - Tirsdag - d. 3-11-2015

Årsberetning

Her kan du læse årsberetningen for indeværende og tidligere år. Beretningen er udelukkende digital.