DANSK IT siden 1958

Læs mere om DANSK IT's aktiviteter sidenoprettelsen i 1958.

 DANSK IT 60 års jubilæum tidslinje

1958

Databehandlingsforeningen stiftes af nogle af Danmarks første brugere af it. Det sker som modvægt til, at der ikke fandtes egentlige formelle uddannelsestilbud, udover hvad leverandørerne kunne tilbyde.

1966

De nordiske dataforeninger danner Nordisk Dataunion. Samarbejdet danner basis for, at foreningen bliver inddraget i arrangementet af en stor årlig nordiske, konference om matematik, datamaskiner - og databehandling. Det stadigt stigende deltagerantal toppede i 1985 med 2.500 deltagere.

1970

Databehandlingsforeningen skifter navn til Dansk Databehandlingsforening.

1975

Flere af foreningens frivillige samler sig i arbejdsgrupper, der kigger på samspillet mellem samfundet og datidens digitale muligheder. Hovedspørgsmålet var: ”Styrer samfundet edb-anvendelsen?”

1978

Foreningen begynder i nordisk regi at fremme kontakten til politikere og meningsdannere med henblik på at belyse teknologiens rolle i samfundsudviklingen.

1980’erne

Arbejdsgrupperne bliver til faste fagråd og udvalg, som arbejder med it-faglige og it-politiske emner.

1987

Foreningen påbegynder en tradition med afholdelse af en konference om it-sikkerhed, som i 2018 nåede sit 31. år.

1988

Dansk Databehandlingsforening skrifter navn til Dansk Dataforening.

1990’erne

I midten af 1990’erne introducerer foreningen PC-kørekort® i Danmark og lægger dermed grunden for en stor succes; siden da har næsten 300.000 danskere erhvervet sig dette kørekort.

1997

Dansk Dataforening bliver i samarbejde med Forskningsministeriet hjemsted for År 2000 Sekretariatet, der skulle forberede Danmark på eventuelle it-problemer i forbindelse med den dengang frygtede overgang til år 2000.

2000

Foreningen optræder som mandatar på vegne af Novo Nordisk og anlægger sag mod TDC. Påstanden var, at TDC havde opkrævet for høje takster for nationale, faste kredsløb. Sagen blev langvarig. I 2005 vinder DANSK IT sagen ved Højesteret.

2002

Dansk Dataforening skifter navn til DANSK IT.

2006

DANSK IT stifter Rådet for IT- og Persondatasikkerhed for at styrke debatten om it-sikkerhed i virksomheder. Rådet har medlemmer fra Forbrugerrådet, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, DI/ITEK, IT-branchen samt en række specialister, der er opfordret til at deltage. Rådet er i dag nedlagt.

2007

DANSK IT-tænketanken CIO Innovation Forum sætter i tre notater fokus på emnerne digitale kompetencer, digital forvaltning (den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi) og digitalt image.

2008

DANSK IT fejrer sin 50 års fødselsdag med en landsindsamling til indkøb af børne-pc’er (OLPC – One Laptop per Child) til den tredje verden. Fokus for pilotprojektet er 2 skoler i Nepal med 38 børn og 22 lærere. Pilotprojektet videreføres af Nepals regering til 27 skoler året efter.

2010

DANSK IT etablerer visionsprojektet Danmark 3.0 for at skabe erkendelse i samfundet af de nye vilkår, som digitaliseringen medfører, samt at komme med anbefalinger til hvordan digitaliseringens potentiale udnyttes bedst til gavn for det danske samfund.
DANSK IT bliver en del af kåringen af Årets CIO, som blev indledt få år tidligere.

2013

DANSK IT viderefører konferencen Offentlig Digitalisering fra Digitaliseringsstyrelsen. Første gang konferencen afholdes i DANSK IT-regi trækker tæt på 1.000 deltagere.

2016

DANSK IT udgiver anbefalinger til lovgivning i det digitale samfund og anbefalinger til styrkelse af danskernes digitale kompetencer.

2017

DANSK IT udgiver bogen ”Ledelse i d-land”. DANSK IT træder ind i ledelsen af Digitaliseringsprisen.
På konferenceområdet når Offentlig Digitalisering flere end 1.500 deltagere, og European Data Ethics Forum afholdes for første gang.

2018

DANSK IT fylder 60 år og benytter jubilæumsåret til at sætte fokus på it-sikkerhed; bl.a. med arkadespillet AteBit.