Udvalget for it i den offentlige sektor

Udvalget arbejder for at fremme den offentlige digitalisering, således at den i et stadigt stigende omfang ikke alene kommer til at understøtte, men også aktivt bidrager til at forme og udvikle den offentlige sektor.

Digital inklusion

Dansk IT klar med anbefalinger og initiativer til at sikre en ligeværdig digital fremtid

Digital inklusion i det offentlige handler ikke kun om digitalisering – det handler om en ligeværdig adgang til velfærd. Derfor er der behov for en kursændring i den offentlige digitalisering, et opgør med digital udsathed og en styrket digital inklusion. Foreningen og interesseorganisationen Dansk IT udgiver nu en ny publikation med fire anbefalinger, der kan sikre en ligeværdig digital fremtid. Samtidig peger Dansk IT på en række konkrete initiativer, der kan hjælpe med at realisere anbefalingerne.

Vi mener, at for mange statslige it-projekter halter: Her er nogle bud til at forbedre statens it-styring

Der er for mange statslige it-projekter, der ikke kommer i mål inden for den planlagte tid og økonomi. Det skal vi have gjort noget ved. Vi ved godt, hvad det kræver at styrke statens it-styring – og vi har ikke råd til at vente.
forvaltningspolitik, workshop, Dansk IT,

Dansk IT var vært for en workshop om ny forvaltningspolitik

Tirsdag den 22. maj var Dansk IT vært for en workshop om ny forvaltningspolitik. Dansk ITs udvalg for IT i den offentlige sektor inviterede til en diskussion om kompleksiteten i offentlige IT-løsninger og hvad vi kan gøre ved det.

Udvalgsmedlemmer