Strategisk netværk: CIO´s

Strategisk netværk for CIO´s er et lukket forum for profiler med overordnet strategisk ansvar for it i større danske og internationale virksomheder.

Netværkets overordnede fokus 

 • Strategisk ledelse
 • It-governance
 • Outsourcing
 • Agil udvikling
 • Informationssikkerhed
 • Leverandørhåndtering
 • Cloud-løsning m.v. 

Udbytte af Strategisk netværk for CIO´s 

Strategisk netværk for CIO´s er en kilde til opdateret faglig viden på et højt professionelt niveau, hvor engagement og inspiration er i fokus. Det er et fortroligt frirum, hvor deltagerne uformelt kan diskutere relevante problemstillinger og bruge hinanden til individuel sparring med inspiration fra et eksternt indlæg med højt fagligt niveau. 

Netværket udgør en eksklusiv mulighed for at arbejde i dybden med personlige aspekter af lederrollen, udvikle den faglige værktøjskasse og give indsigter i nye teknologier - alt sammen elementer, som medlemmerne kan tage direkte med hjem og bruge i organisationen.

Netværket mødes til heldagsmøder, som inkluderer middag og overnatning for at opbygge netværksrelationen.

 

Faglig funderet facilitator 

Alle netværksmøder bliver tilrettelagt og faciliteret af Henrik Trepka. 
 
Henrik Trepka har en fortid som Senior Vice President hos ISS A/S og tiltrådte som netværksfacilitator i december 2017. 
 
Læs mere om Henrik Trepka her.
 
Medlemmerne bestemmer temaet for møderne
Netværksmedlemmerne beslutter i samarbejde med facilitator netværkets strategiske ambition og relevante temaer for netværket. Derved er temaerne, som netværket beskæftiger sig med, baseret på aktuelle tendenser eller emner, som berører medlemmerne i deres professionelle hverdag. For at sikre aktualitet og output er der altid inviteret eksterne indlægsholdere med ekspertise inden for mødets tema. 
 
Se de tidligere møder her.

Medlemmerne bestemmer temaet for møderne Temaerne for møderne i 2018 er så småt ved at være på plads (der kan dog komme ændringer)

Netværketsmødet d. 7. - 8. marts vil handle om GDPR og behandle emner som
 • Er du klar til GDPR go-live? Prioritering af risici? Hvad er Next steps for at komme helt i mål?
 • CIO´ens udfordringer med Stakeholder management - Samarbejde med Bestyrelse/Audit Committee/Ekstern revision/Compliance, offentlig myndigheder og interne brugeres prioriteter
 • Hvordan sikres løbende værdi og vedligeholdelse af GDPR, så dokumentation/procedurer ikke ”sander til”
 • Kan GDPR give forretningsmæssig værdi på den lange bane? Hvordan?
 • Effektiv organisering af GDPR arbejdet – GPO rolle? 3-part som GPO
 • Pragmatiske forslag til ”lette løsninger” søges

Til netværksmødet d. 30. - 31. maj vil Going Digital stå på agendaen
 • Status på Nye Teknologier - Hvor er de på hypecycle, og hvad kan med fordel anvendes nu? AL, IoT, Algoritmer & Machine learning, Big Data, Blockchain, robotics...?
 • Hvordan kan store organisationer bedst få værdi af samarbejde med startups? Start up hubs som Rainmaking? Praktiske erfaringer?
 • Agile metoder – fra IT til virksomhedskultur. Design sprint, DevOps – virker det?
 • Forretnings strategisk tilgang til Digital Disruption – strukturel påvirkning af Michael Porters 5-forces? 
 
D. 5. - 6. september vil netværket kigge på Cyber security – fact and fiction
 • Hvad er det reelle trusselbillede? (NC3/FET?)
 • Hvor skal der fokuseres for at få value for money?
 • Hvilke værktøjer og metoder?
 • Samarbejde mellem Enterprise Risk Management, IT og Internal/External Audit – Cyber risk assessment til Bestyrelsen? 
 
Årets sidste møde d. 29. - 30. november vil handle om IT-Strategi med effekt
 • Den solide IT Strategi - praktiske eksempler fra medlemmerne (og konsulent model?)
 • Hvordan sikres alignment mellem forretning og IT?
 • Hvorledes omsættes strategien til execution? Hvad har virket for medlemmerne?
 • Hvad har været successfaktorer? Scalability, Transformation, forankring, etc.
 • Organisering af IT så det matcher strategien – hvad har medlemmerne af erfaringer? Plan/Build/Run eller Supply side/Demand side/Coordinate …?

Faglige profiler i netværket  

Netværket er målrettet it-beslutningstagere med fokus på strategisk ledelse og forretningsmæssige muligheder og udfordringer. 

Alle nye medlemmer skal godkendes af det eksisterende netværk for at sikre, at den faglige profil matcher netværket og det faglige niveau bevares. 


Mere om Strategisk netværk for CIO´s

Program for næste møde

Kommende møder

Praktisk info

Afholdelsessted: Hos de repræsenterede virksomheder
Antal møder årligt: 4
Tidsrum: Onsdag kl. 17.00 - torsdag kl. 16.00 (mulighed for overnatning)

Pris*: 20.000,-
*Prisen er ex moms og dækker et års medlemskab af netværket. Det forudsættes, at du er medlem af DANSK IT.

 I netværket sidder bl.a.:

 • Direktør Flemming Engedal ved Bankdata
 • IT Direktør Per Ahlmann Andersen ved Dagrofa
 • Sektionsdirektør, IT Hanne Frølund Møller ved LB Forsikring
 • Vicedirektør Klaus Kvorning Hansen ved Københavns Universitet
 • IT Direktør Lars Vinther ved Direktoratet for Kriminalforsorgen
 • Direktør for Global IT Jacob Schyts Fransen ved LM Wind Power A/S
 • IT-chef Henrik Ejby Bidstrup ved IT Universitetet
 • IT-Direktør Morten Lundgaard ved Region Syddanmark
 • CIO Gert Richard Møller ved DFDS A/S
 • Vice President - IT Morten Hald Nielsen ved Scandlines Danmark ApS
 • Områdedirektør Jacob Flohr Kristiansen ved Sydbank A/S
 • CIO Søren Sivebæk ved Normal A/S
 • Global CIO Henrik Trepka

Netværk - Fredag - d. 2/2/2018

Strategisk netværk: It-strategi og High Performance Teams

Hvordan skabes, implementeres og gennemføres it-strategier? Hvordan udvikles et high performance team til at skabe de bedste resultater? Kom med fra begyndelsen, når det nye netværk med fokus på den it-strategiske dagsorden starter op. 
Strategisk ledelse

Netværk - Fredag - d. 12/1/2018

Strategisk it-ledelse

DANSK IT har tre netværk for strategisk it-ledelse målrettet CIO, it-chefer og porteføljeledere. 

★ Medlemmerne giver netværket 4 /5

★ Medlemmerne mener at fortroligheden i netværket er 4,8 /5

Ansøg om medlemskab af netværket

Konference - Onsdag - d. 28/2/2018

Årskonference og Generalforsamling 2018

DANSK IT afholder sin årlige Generalforsamling og Årskonference den 28. februar 2018. Få en dag fyldt med inspiration og networking. Deltagelse er gratis og kun for medlemmer af DANSK IT.