Et nyt Facebook? "Bits og beslutninger" afsnit 2 - med Rød-Grøn Ungdom

Frederik Dahler fra Rød-Grøn Ungdom, Enhedslistens ungdomsparti, drømmer om et nyt Facebook, som er udviklet i Europa. En samtale om magt, databeskyttelse og digital inklusion.


Allerede i podcastens andet afsnit viser det sig, at digitaliseringspolitikken fører til overraskende enighed på tværs af det politiske spektrum. Også Rød-Grøn Ungdom sætter nemlig rigtig meget fokus på retten til privatliv på sociale medier og på internettet. Frederik Dahler beskriver også en utopi om et alternativ til Facebook. Derudover taler vi om RGUs forslag for at løse vores udfordringer med digital eksklusion, og vi diskuterer, om teknologiforståelse i folkeskolen kan være en del af løsningen.

Undervejs lærer vi både Frederiks og RGUs digitaliseringspolitiske mærkesager bedre at kende og vi graver i vores fortid på sociale medier.