Dansk IT inviterer til nyt udvalg for digitale virksomheder

Dansk IT lancerer et nyt politisk udvalg for digitale virksomheder og inviterer medlemmerne til at søge om medlemskab i det nye udvalg med Annemarie Vitoft i spidsen. Det nye udvalg skal øge foreningens politiske gennemslagskraft og synlighed på erhvervsområdet.

Det nye udvalg skal øge foreningens politiske gennemslagskraft og synlighed på erhvervsområdet.
Udvalget for digitale virksomheder kommer til at fokusere på digitale virksomheder i et samfundsperspektiv – altså ikke på enkelte virksomheders udfordringer i en digital tidsalder, men på de samfundsmæssige og politiske rammer for digitale virksomheder i Danmark.

Udvalgets formål

Det nye udvalg nedsættes med tre formål:

  • Formål 1: Udvalget for digitale virksomheder arbejder for at skabe politisk opmærksomhed omkring virksomheders behov for digital infrastruktur for at kunne drive virksomhed i et digitalt samfund
  • Formål 2: Udvalget arbejder for at fremme digitale muligheder hos virksomheder, der kan opnå gevinster med IT, som bidrager til at Danmark fortsat kan have en digital førertrøje i den digitale økonomi
  • Formål 3: Udvalget arbejder desuden for at synliggøre hvilke barrierer, der kan være for at virksomheder kan eksistere i det danske digitale samfund.

Som nyt udvalgsmedlem kan du være med til at skærpe udvalgets fokus og bidrage til konkrete emner, som udvalget kan arbejde med fremover.

Udvalgsmøder

Dansk IT´s politiske udvalg mødes typisk 4-6 gange om året til fællesmøder, og derudover er der mulighed for yderligere arbejdsmøder efter behov. De overordnede rammer for udvalgene er udarbejdet i Dansk IT´s bestyrelse i samarbejde med forpersonerne. Indenfor de brede rammer har udvalgsmedlemmerne mange muligheder for at sætte deres præg på udvalgets arbejde og retning. Udvalgene understøttes fra Dansk IT´s sekretariat.

Det nuværende Erhvervsudvalg nedlægges

Samtidig med, at Dansk IT lancerer Udvalget for digitale virksomheder nedlægger vi Erhvervsudvalget, som har præget Dansk IT´s politiske arbejde på erhvervsområdet igennem mange år. De nuværende og tidligere medlemmer fra Erhvervsudvalget skal have en stor tak for deres indsats for Dansk IT.

Bliv medlem af Udvalget for digitale virksomheder

Vil du gerne blive medlem af det nye udvalg?
Så skriv en mail til Dansk IT´s politiske konsulent Hinnerk Frech, hdf@dit.dk.
I mailen må du gerne fortælle lidt om dig selv, hvorfor du gerne vil blive en del af vores nye udvalg og hvad du kan bidrage med.

Der er deadline for ansøgninger den 23. oktober 2023.