Public Value

Dansk ITs udvalg for IT i den offentlige sektor har nedsat en arbejdsgruppe, som skal undersøge, hvordan digitale løsninger kan gavne samfundet og den enkelte. Arbejdsgruppen skal undersøge, hvordan civilsamfundet og det offentlige kan samarbejde om digitale løsninger, der styrker social inklusion og socialt samvær.

Indhold - Mandag - d. 13-3-2023

Workshop om Public Value på OffDig

Dansk ITs Jens Hornemann har sammen med Bjørn Borup, CIO hos Røde Kors, afholdt en workshop om hvordan digitaliseringen kan bidrage til et bedre samfund og et godt liv.