Optagelser på dagen

Vi er meget opmærksomme på at respektere, hvis deltagere giver udtryk for - direkte eller indirekte - at de ikke ønsker at optræde på billeder eller videooptagelser fra dagen. Hvis der er interviews, er der naturligvis givet tilladelse fra den medvirkende, mens situationsbilleder ikke giver den mulighed.

Vi gør derfor her opmærksom på, at der bliver skudt video og taget billeder for at kunne kommunikere om Netværksdagen og for at dokumentere begivenhederne - f.eks. i nyhedsformidlingsøjemed og markedsføringsøjemed. 

Dansk IT respekterer altid et nej til at optræde på disse optagelser. 

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til de optagelser, der finder sted på Netværksdagen 2024, kan du altid kontakte Dansk IT på netvaerk@dit.dk.