”Fortællingerne er direkte fra maskinrummet og ledelsesbordet”

Praktiske eksempler – både i forhold til dagens strategi men også i forhold til, hvad der sker længere fremme, de hårdkøbte erfaringer og fortrolige tech-snakke. Vi har spurgt netværksfacilitator Mogens Steffensen om fordelene ved Dansk IT´s netværksgruppe for den øverste it-ledelse.

- Ambitionen med netværksgruppen er, at medlemmerne i gruppen bliver mere nysgerrige og bliver bedre til at stille de gode og kraftfulde spørgsmål til både oplægsholderne, hinanden og ikke mindst derhjemme på ledelsesgangen.

Mogens Steffensen skifter rollen ud som partner ved Assessit til facilitatoransvarlig for Dansk IT´s netværksgruppe for it-ledere og CIO´s fire gange om året. Til møderne samler netværksmedlemmerne sig i et døgn og drøfter digitaliseringsmuligheder og udfordringer, ledelse, innovation, og hvad der fylder på direktionsgangene i øjeblikket. 

- Jeg forsøger altid at gøre den viden og inspiration, som der bliver delt til møderne, til praktisk viden. Det er vigtigt, at vores drøftelser og faglige oplæg ikke bliver for flyvske. Det skal gøres konkret og aktionsorienteret, så vi handler på baggrund af den nye viden, vi har opnået til møderne.

Praktisk vs. akademia 

Sidder man som den øverste it-ansvarlige, er det ikke netværkstilbud, man mangler. Så hvad er det, som Dansk IT´s netværksgruppe kan i forhold til resten af markedet? 

- Netværksgruppen har jo et udgangspunkt i tech og ledelse af tech. Og tech er jo noget, som går hurtigt. Så hvor finder vi faglighederne omkring teknologi? Hvem kan skaffe de gode oplægsholdere, som også har indsigt i hverdagen? De fleste kan skaffe akademikere til at komme og sige noget, men hvordan får vi fat i de gode praksis-folk? For vores oplæg og drøftelser skal have karakter af praktiske eksempler. Det er her, man som medlem får værdifuld og konkret viden om, hvad der er den aktuelle praksis lige nu hos de andre virksomheder, hvor verden er lige nu, eller får indblik i konkret case, som medlemmet kan sammenligne med sine egne udfordringer og derved få inspiration til at løse ud fra, hvordan andre har taget hul på opgaven. 

- Her har Dansk IT et godt kartotek i forhold til at få adgang til dem, der er relevante for netværksmedlemmernes hverdag. Vi kan invitere årets CIO eller en koncerndirektør, som har gang i spændende ting. Og i og med at Dansk IT er en interesseforening, møder jeg ikke nogen oplægsholdere, som ikke har lyst til at dele ud af deres viden og drøfte interessante problemstillinger med netværksgruppens medlemmer.

Alt er ikke glansbilleder

Mogens har været facilitator siden efteråret 2021. Noget af det, som han virkelig sætter pris på, er medlemmernes åbenhed – både om det der fungerer og det, som ikke gør. 

- Vi har fortroligt forum, og det betyder, at medlemmerne er meget åbne. Vi får alle historierne, som man ikke kan skrive nogle steder. Det er ikke kun glansbilleder, vi diskuterer. Vi diskuterer også det, som gik galt. Hvorfor det gik galt. Og hvis vi kunne gøre det om, hvad ville vi så have gjort i dag med den viden. Så du oplever en kæmpe åbenhed. 

Fortællingerne er direkte fra maskinrummet og ledelsesbordet 

Udover relevante præsentationer og fortrolige snakke rundt om bordet, får man som netværksmedlem også bekræftelse i, at man ofte ikke står alene med en udfordring eller problemstilling.

- Det er meget værdifuldt at kunne perspektivere på sin egen hverdag ud fra andres lignende problemstillinger. Det er jo også en måde for medlemmerne at blive bekræftet i, at de ikke står alene med udfordringerne og andre også slås med tingene. Og det er en god bekræftelse at få. Samtidig er der jo netop mulighed for at høre, hvordan andre har knækket koden, og måske ligefrem tage fat i vedkommende, fordi der sidder nogle spændende mennesker i det her netværk, som både har ens erfaringer men også meget forskellige erfaringer, da de kommer fra forskellige brancher og fra forskellige niveauer i organisationen. Nogle er CIO´s og andre er innovationsmennesker, så der er et spekter at spille op imod, sammen med og være nysgerrig på. 

- Medlemmerne er åbne og lette at komme i dialog med. Så hvis du sidder med nogle dagsordner, hvor du spørger, hvordan I bliver bedre til at løse kerneopgaven i jeres organisation, når tech er en del af løsningen, er der stor hjælp at hente her, fordi du sidder ikke alene med det her. Der er mange, som skal effektiveres samtidig med, at de skal skabe nye produkter. Det er et spændingsfelt, som mange sidder med og har det tæt inde på kroppen. Så det er ikke nogen andenhånds fortælling til møderne. Det er direkte fra maskinrummet og ledelsesbordet.

 

Netværksgrupper

Få faglig sparring, ny viden og stærke relationer
CIO

CIO's

Netværksgruppen for CIO's er en kilde til opdateret faglig viden på et højt niveau, hvor engagement og inspiration er i fokus.