TMap® Next/Suite Test

TMap® er den mest anerkendte testmetode globalt. Få kendskab til metoden og signalér din viden med en certificering i Next Test Engineer, Suite Test Engineer og Suite Test Master.

Læs mere om TMap®

TMap® certificering byder på eksamener der tester en kandidats viden om TMap (Test Management Approach), som er blevet en standard i it-branchen for struktureret softwaretest. 

TMap® er baseret på Sogeti Busines Driven Test Management tilgang som er designet til at forbedre kontrollen over testprocessen. 

TMap® Suite / Next® certificering kan kombineres med enhver udviklingsmetode og ser på testprocessen fra planlægning til færdiggørelse. Bemærk - TMap Next® Test Engineer og Test Manager vil være tilgængelig indtil 1. maj 2017.

Der er ingen sider, der opfylder de valgte kriterier

Partnerkursus

Dette kursus er leveret af akkrediterede partnerer til DANSK IT.

Vores partnerer er godkendte kursusudbydere af DANSK IT og EXIN Holding.

Dermed lever partnerne op til høje kvalitetskrav ift. blandt andet ISO9001 og er underlagt overvågning og auditering som sikrer en høj kvalitet og standard.

Artikel - Tirsdag - d. 5-1-2016

Netværksgrupper

Dansk IT driver it-faglige netværksgrupper, hvor stærke relationer, sparring og ny viden er til værdi for både dig og din organisation.