Digitaliseringsprisen 2020: Her er vinderne og alle de nominerede

Den prestigefyldte Digitaliseringspris blev i dag uddelt i fire kategorier under den virtuelle konference OffDig Week. Prisen belønner succesfuld digitalisering i den offentlige sektor, og vinderne blev Region Hovedstaden, DTU, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt NOPII-samarbejdet.

I et år, hvor FN for anden gang har kåret Danmark som verdens bedste til offentlig digitalisering, og hvor COVID-19 har tvunget alle til at lære nye digitale kompetencer, er det på sin plads at hylde offentlige it-projekter, som både har vist stærke resultater og kan inspirere andre. Det er målet med Digitaliseringsprisen som i dag, 27. august 2020, blev uddelt i fire kategorier på konferencen Offentlig Digitalisering, som sætter fokus på digitalisering af den offentlige sektor og i år blev afholdt som en virtuel konference, OffDig Week 2020.

Når Danmark vinder priser for den offentlige digitalisering, så skyldes det ildsjæle rundt i den offentlige sektor, som skaber nye innovative og effektive løsninger til gavn for både borgere, erhvervsliv og myndigheder, og som også sætter nye standarder til inspiration for resten af den offentlige sektor. Det er disse ildsjæle og projekter, som bliver hyldet med Digitaliseringsprisen.

- Det kommunale og digitalisering kritiseres alt for ofte for ikke at fungere godt sammen og bære gode nok resultater med sig. Men det passer ikke - tværtimod. Med Digitaliseringsprisen fejrer vi netop et hobetal af gode digitaliseringsinitiativer, der er gennemført i den offentlige sektor i det forgangne år. I den sammenhæng er innovation, god implementering og sammenhæng helt afgørende for, at vi lykkes. I dommerkomiteen har vi set eksempler på offentlige arbejdspladser, som har sat ord bag handling og gjort gode ideer til virkelighed med grundig implementering. Projekter som skaber sammenhæng i den offentlige sektor og gør det nemmere at være borger og virksomhed. Og vi skal fortsætte med at levere en digital service i verdensklasse, der sætter borgeren i centrum for den offentlige velfærd, siger formand for dommerkomitéen, Tomas Therkildsen, administrerende direktør i Djøf.

Bag prisen står Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, Djøf, Rambøll, KMD, Dansk IT og Charlie Tango. Digitaliseringsprisen fremhæver og belønner succesfulde og værdiskabende digitaliseringsinitiativer, der gavner samfund og borgere, og som tjener til inspiration for andre og kommende projekter. Digitaliseringsprisen blev uddelt for første gang i 2004.

Vinderne 2020

Digitaliseringsprisen-2020
Fællesbillede af vindere, dommere og repræsentanter for Styregruppen bag Digitaliseringsprisen. Fotograf: Jesper Ludvigsen

Innovationsprisen

Region Hovedstaden - Kunstig intelligens hjælper med at opdage hjertestop ved 1-1-2-opkald. Løsningen baserer sig på mønstergenkendelse baseret på gennemgang af over 100.000 tidligere alarmopkald. Dommerkomitéen lægger vægt på, at projektet på forbilledlig vis udnytter ny teknologi på en innovativ måde til at redde liv. Projektet er udviklet, så løsningen er en støtte for medarbejderne, men ikke styrende. Projektet er et spændende gennembrud for anvendelse af ny teknologi inden for sundhedsområdet og angiver nye perspektiver for fremtidige muligheder.

Implementeringsprisen

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) - Fuldt digitalt byggeri af DTU Bygning 310. De digitale muligheder er på gennemgribende vis implementeret i dette 100 procent digitale byggeprojekt og brugt lige fra det indledende udbud gennem hele byggeriet til aflevering. Dommerkomitéen har lagt vægt på, at projektet har reduceret den planlagte projektperiode markant, undgået uforudsete udgifter og nedbragt fejlmængden betydeligt. Teknologien er anvendt til at skabe nye samarbejdsformer i det komplicerede byggeprojekt.

Sammenhængsprisen

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen - Ret BBR - digital indberetning til BBR. En selvbetjeningsløsning, der gør det muligt for boligejere at rette BBR-oplysninger. Dommerkomitéen lagt vægt på, at projektet giver en brugervenlig og enkel adgang til de to mio. boligejere til at rette i deres BBR-oplysninger. Løsningen, der drives af Kombit, er et godt eksempel på en ensartet og sammenhængende løsning til gavn for både kommuner og andre offentlige myndigheder samt en lang række private virksomheder.

Publikumsprisen

NOPII-samarbejdet - TIM (Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering) NOPII-samarbejdet mellem ni Nordjyske kommuner har udviklet en driftssikker løsning, der gentænker måden, medicinhåndering udføres på. Projektet adresserer et område med stort potentiale for både effektiviseringer og øget sikkerhed: TIM-løsningen frigiver ressourcer ved at overtage dele af hjemmeplejens arbejde med medicinhåndtering. Projektet øger trygheden hos borgerne og deres pårørende ved at eliminere menneskelige fejl og muliggøre monitorering og underretning af personale, hvis medicinen ikke indtages.

De nominerede 2020

De nominerede til Innovationsprisen:

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE), Fællesoffentlig Datadistribution (FDD)
Fælles og sammenhængende grunddata

Region Hovedstaden
Kunstig Intelligens hjælper med at opdage hjertestop ved 112-opkald

NOPII-samarbejdet
TIM (Totalløsning til Intelligent Medicinhåndtering)

De nominerede til Implementeringsprisen:

Aarhus Kommune på vegne af 50 kommuner
Den Digitale Hotline (DDH)

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Fuldt digitalt byggeri af DTU Bygning 310

Aalborg Kommune
Digital brugervejledning og opfølgningsværktøj

De nominerede til Sammenhængsprisen:

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Ret BBR – digital indberetning til BBR

Sundheds- og Ældreministeriet
Program for et samlet patientoverblik – Aftaleoversigt og Fælles Stamkort

ATP
Betalingsoverblik (gældsvisning)