Dansk IT opretter DIT Akademi for studerende

I disse dage opleves der stor medlemsfremgang af studerende og snart runder antallet af studiemedlemmer 750. DIT Akademi er et nyt medlemstilbud til studerende, der ønsker at skabe netværk blandt andre studerende, og sideløbende med deres studie bygge den karrieremæssige bro til erhvervslivet.

DIT Akademiet er opstået af Dansk IT's studiemedlemmers ønske om brobygning til andre faggrupper end ens egen, behovet for at skabe af netværk og nødvendigheden af læring om den digitale verden i en tid, hvor udviklingen sker hurtigere end nogensinde før.   

- Visionen for akademiet er, at skabe en indgangsvinkel til virkeligheden i erhvervslivet, en forståelse for samspil af fagligheder på arbejdspladsen, et netværksskabende tilbud og en professionel tilføjelse til CV’et. Fortæller Lisa Herold Ferbing, Formand af Dansk IT  

Det er allerede nu muligt at søge optag til akademiet, som afholdes i foråret 2020. På akademiet skabes forståelse for forbindelserne mellem forretning og IT blandt de fremtidige IT-professionelle; Det sker igennem brobygningsarrangementer, netværksmuligheder med branchefolk og kurser i det digitale sammenspil.  

- Hos Dansk IT ønsker vi at give vores bidrag til at sikre en stærk og digital kompetent arbejdsstyrke samt udvikle den nye generation af IT-professionelle I samarbejde med partnere fra erhvervslivet og aktive studiemedlemmer kan det nu lade sig gøre, fortæller administrerende direktør for Dansk IT, Rikke Hvilshøj.

Brobygning  

DIT akademi er ikke kun for it-professionelle. For at sikre forståelse faggrupper imellem, inviterer vi alle studerende med interesse for it-faglige dilemmaer til at deltage på akademiet. Vi tror at langt de fleste af fremtidens job vil være i berøring med it og data på den ene og den anden måde, og det er derfor i alles interesse at sikre forståelse mellem fagspecialisterne og generalisterne. Derfor arbejder vi på akademiet med flere spor, både for dem der allerede nu koder stærke blockchains og dem som endnu ikke forstå forskellen på blockchain og Oracle-databaser.  

Netværk

Akademiet faciliterer nye bekendtskaber blandt deltagere, undervisere og eksperter fra erhvervslivet. Dette er en unik mulighed for skabe relationer og åbne døre for din karriere.  

Ved gennemførsel af Akademiet optages man i et Alumne-netværk, som årligt holder netværksmøde.  

Læring om den digitale verden

Optages du på akademiet, vil du indgå i et struktureret forløb af oplæg, kurser, workshops og split-up sessions, faciliteret af branchens ypperste eksperter. Undervisningen målrettes deltagernes faglige niveau og forhåndskendskab til forskellige it-dilemmaer og værktøjer.  

På akademiet vil du blandt andet få indsigt i dataetik, digitale trends, agile metoder, it-arkitektur og it-sikkerhed.

Vil du optages?  

Som studerende på DIT Akademi er det din løsningsorienterede vilje til tværfagligt engagement og lyst til læring vigtigere end din fremtidige profession. Læs mere om optagelse på DIT Akademi

Bliv partner

Vil du bidrage med ekspertviden, samarbejde om den digitale udvikling og støtte Dansk IT’s investeringer i fremtiden – så søges der stadig enkelte partnere til DIT Akademi. Kontakt Hans Ravnkjær Larsen for yderligere information på HRL@dit.dk.