Informationssikkerhed II

Dagens program i netværksgruppen
Den første 'private session' afholdes sammen med Dansk IT's anden netværksgruppe inden for informationssikkerhed - Informationssikkerhed I: 

Her kommer Anders Frederik Gjesing og holder oplæg ud fra hans erfaring som bestyrelsesformand og rådgiver om: Bestyrelsen og topledelsens fælles arbejde med cyber- og informationssikkerhed i organisationen - på tværs af NIS2, DORA, GDPR og anden lovgivning.

Til anden session er følgende på programmet: 

  • Opfølgning på fælles oplæg
  • AI LLM hacking – hvilken betydning får det fremadrettet?
  • Hvordan kommer AI Act til at påvirke os?
  • Gennemgang og reflektering over seneste kompromiteringer og breaches
  • Rundt om bordet – har du nogle udfordringer som kan drøftes i plenum?

Hvad får du i netværket?
Netværksgruppen 'Informationssikkerhed 2' arbejder med konkrete problemstillinger, praktiske løsninger og erfaringer med eks. overordnede udviklingstendenser og nye myndighedskrav. Som medlem af netværksgruppen bliver du en del af en fortrolig, faglig gruppe, hvor sparring, inspiration og nye tendenser er i fokus.  

Netværksgruppens overordnede fokus er: 

  • At få belyst aktuelle udviklingstendenser og udfordringer på teknologifronten - og forstå hvilke sikkerhedsudfordringer kombinationen af de nye teknologier kommer til at give
  • At få inspiration til at bidrage aktivt med løsningsorienteret sikkerhedsviden i din egen organisation 
  • At udveksle erfaringer og blive inspireret til at bidrage til at skabe sikre og succesfulde aktiviteter med informationsteknologi  

Målgruppe
Netværksgruppen henvender sig til sikkerhedsansvarlige, dataansvarlige, projektledere samt rådgivere og ledere med ansvar for informationssikkerhed i private og offentlige virksomheder.

Facilitator
Gruppen faciliteres af Frederik Kragh Christensen

Læs mere om netværksgruppen her