AI implementering

Dagens program i netværksgruppen

Emnet for Netværksdagen er AI - og det giver naturligvis anledning til dybdegående diskussioner indenfor vores netværk omkring implementering og ledelse af AI.

På baggrund af formiddagens inspirerende oplæg fra Marcel Mirzaei-Fard og Henrik Moltke dykker vi ned i, hvordan vi som ansvarlige for AI-implementering kan sikre, at teknologien integreres effektivt og under de rette forudsætninger i vores virksomheder. Den hastige udvikling inden for AI stiller store krav til vores forståelse, tilpasningsevne og ledelsesstrategier.

Session 1: Forståelse og evaluering af AI i din organisation
Fokus ligger på at identificere og evaluere, hvordan AI kan skabe værdi i din organisation. Vi arbejder med praktiske øvelser, diskuterer cases og afslutter med en brainstorm om netværkets fremtidige indhold.

Session 2: Vejen til Succesfuld AI Implementering
Her retter vi blikket mod implementeringsprocessen, fra planlægning til udførelse og opfølgning. Øvelser centreret om barrierer, løsninger, og erfaringsdeling udgør kernen i sessionen, hvorefter vi sammen opsummerer dagen og diskuterer netværkets næste skridt.

Streg

Hvad får du i netværket?
Gennem erfaringsudveksling, cases, oplæg, og sparring tilbyder vi et dedikeret fællesskab, hvor du får mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for AI-implementering. Dagens to private sessioner er skræddersyet til at styrke din forståelse for og evne til at navigere i de komplekse aspekter af AI-implementering. Fra at vurdere teknologiens relevans for din organisation til at lede implementeringsprocessen, vil du få indblik i både strategiske og praktiske tilgange til AI-implementering.

Netværket er helt nyt og har opstart denne dag. Du har derfor mulighed for at give input til, hvad du vil have af behov og ønsket til et AI-implementeringsnetværk.

Målgruppe
Vores netværk er for dig, der er ansvarlig for eller spiller en nøglerolle i implementeringen af AI i din organisation. Uanset om du er projektleder, forandringsleder, eller har en ledende stilling inden for IT og digital transformation, vil du finde værdi i de dybdegående diskussioner og den sparring, netværket tilbyder.


Facilitatorer
 
Gruppen faciliteres af Karina Balling & Karen Zacchi