Public cloud og ansvar

Tom Holsøe, advokat og partner, Poul Schmidt Kammeradvokaten og Tim Krarup Nielsen, advokat og partner, DAHL Advokatpartnerselskab

Når man i sin kontrakt skal designe et setup for driftsservices, vil Cloud ydelser ofte indgå som både som en umiddelbart identificerbar ydelse, men kan også indgå som integrerede ydelser i driftsleverandørens services. Dette rejser en række problemstillinger omkring fordeling af ansvar for services mellem kunde og leverandør. Det kan vise sig ikke længere at være tilstrækkeligt at falde tilbage på den traditionelle regulering af et ansvar, hvor der sondres mellem driftsleverandørens ansvar for egne ydelser og ansvaret for underleverandørers ydelser. Det er et komplekst område, hvor der på den ene side skal tages hensyn til kundens behov for at kunne agere i et setup med en ”én leverandørstrategi” (single point of Contact) og på den anden side driftsleverandørens behov for ikke skulle påtage sig et ansvar eller forpligtelser, leverandøren de facto ikke kan påvirke og dermed sikre at efterleve. Udfordringer relateret til driftsleverandørens forsikringsmæssige forhold må også her tages i betragtning. Indlægget gennemgår problemstillingerne og indeholder bud på, hvorledes ansvar for cloud-ydelserne kan reguleres og dermed fordeles mellem parterne.

Streg

Oplægsholdere

Tom Holsøe rådgiver virksomheder samt myndigheder, som har særlige behov i relation til IT-projekter, herunder i relation til anskaffelser, outsourcing samt tvistløsning. Toms erfaring dækker over rådgivning og tvistløsning i de største offentlige IT-projekter. Hertil kommer mere specialiseret rådgivning inden for grøn IT, informations- og cybersikkerhed samt databeskyttelse. Hans primære arbejdsområde består i rådgivning af offentlige myndigheder i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud ved indkøb efter EU-udbudsdirektiver, ligesom Tom har betydelig erfaring i koncipering af kontrakter inden for en række forskellige områder, herunder særligt IT-kontrakter.


Tim Krarup Nielsen 
er partner i DAHL Advokatpartnerselskab og certificeret IT-advokat. Tim arbejder primært med teknologi- og IT-retlige forhold, som f.eks. cyber security, IT-anskaffelser, outsourcing og managed services osv. Derudover arbejder han med persondataretlige forhold af enhver art, og han er en ofte anvendt oplægsholder af bl.a. IT-Branchen.

Tim er bestyrelsesmedlem i Danske IT-advokater og medlem af udvalget bag D17-kontrakten.