Generalforsamling

Tilmeld dig DANSK IT's generalforsamling og årskonference. Det er gratis for alle medlemmer.

DANSK IT afholder generalforsamling én gang om året. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen og revisor, godkender regnskab, fastsætter kontingent med de i vedtægterne fastsatte undtagelser, vedtager vedtægtsændringer mv. Det sker i overensstemmelse med foreningens vedtægter, som du finder her.

DANSK IT's afholder i forbindelse med generalforsamlingen også årskonference. Det er gratis at deltage i begge dele for foreningens medlemmer. 


Aarskonference og generalforsamling DANSK IT

Indhold - Onsdag - d. 27-3-2019

Årskonference og generalforsamling

Vær opmærksom på, at DANSK IT’s generalforsamling og gratis årskonference afholdes den 27. marts 2019