.Net

Netværket .Net behandler alle aspekter af .Net-baseret softwareudvikling. Fra Visual Studio som udviklingsværktøj, nye teknologier og relevante serverprodukter til best practices for .Net-udvikling og .NET-baserede arkitekturer af systemer.

Netværkets overordnede fokus 

  • Udviklingsværktøjer
  • Nye teknologier
  • Serverprodukter med relevans for .NET-udvikling
  • Softwareudviklingsmetoder og best pratices
  • Softwarearkitektur

Udbytte af netværket 

Netværket .NET er et stærkt fagligt forum, der giver deltagerne mulighed for at få ny viden og sparring samt erfaringsudveksle med ligesindede. Møderne kombinerer eksterne og interne indlæg, faglige diskussioner og videndeling. Emnerne, der behandles, er en skønsom blanding af nye teknologier og værktøjer samt konkrete problemstillinger og cases. Netværket dækker endvidere alle typer af .NET-udvikling uanset, om det måtte være web-, windows- eller mobiludvikling.

Netværket henvender sig til 

Alle som beskæftiger sig med .NET som for eksempel softwareudviklere, testere, softwarearkitekter og projektledere.

Program for næste møde

Kommende møder

Repræsenterede virksomheder

Praktisk Info

Afholdelsessted: Hovedstadsområdet
Antal møder årligt: 4
Tidsrum: 09.00 - 16.00
Pris*: 7650,- 
*Prisen er ex. moms og dækker et års medlemskab af netværket. Det forudsættes, at du er medlem af DANSK IT.