Erfagrupper

DANSK IT's Erfa-grupper er netværk, som er selvdrevne, og bestemmer således selv struktur, pris, mødefrekvens mm. Medlemmer af DANSK IT kan oprette erfa-gruppe efter DANSK IT’s godkendelse. Et medlemskab af en erfagruppe kræver, at man er medlem af DANSK IT.