Unge betaler gerne for bedre datasikkerhed

Unge er i højere grad end ældre indstillet på at betale for datasikkerhed, viser ny undersøgelse fra DANSK IT og DataEthics.

Selvom unge er digitale storforbrugere er de bestemt ikke ligeglade med privatliv på nettet. Tværtimod er de mere indstillet på at betale for bedre datasikkerhed end de ældre generationer. Det viser en undersøgelse som Analyse Danmark har gennemført blandt 1.008 danskere på vegne af DANSK IT og DataEthcis.

Hele 66 procent af de 18-29-årige fortæller i undersøgelsen, at hvis der fandtes en mærkningsordning, der viste hvor datasikkert et produkt er, ville de i høj eller i nogen grad være indstillet på at betale mere for øget datasikkerhed. Til sammenligning er blot 45 procent af de 40-49-årige indstillet på at gøre det samme. Blot 2 procent af de unge vil slet ikke betale mere for øget datasikkerhed, mens det samme gælder for 10 procent af alle danskere. 

Privatlivet under pres   

Ifølge DANSK IT og DataEthics er efterspørgslen efter bedre datasikkerhed et modsvar på, at der er sket en voldsom stigning i indsamling af persondata fra de produkter og services, vi anvender i dagligdagen. Og at unge som digitale storbrugere netop i særlig høj grad oplever, at deres privatliv er under pres. 

- Især de unge bevæger sig i stigende grad ind i en verden, hvor stort set alle produkter bliver forbundet med nettet og indsamler data om vores gøre og laden. Skal den verden være tryg, er der brug for, at man kan se, hvad der bliver opsamlet af data om en, og kontrollere, hvordan de bliver brugt, siger Rikke Hvilshøj, adm. direktør, DANSK IT. 

Vi mister kontrollen vores persondata

Undersøgelsen viser dog, at flertallet af danskerne har svært ved at gennemskue, hvordan virksomheder håndterer persondata. 75 procent føler, at de "slet ikke" eller i "mindre grad" i stand til at vurdere om de persondata en virksomhed indsamler – fx via fx dit smart tv, mobiltelefon eller andet produkt - videregives til andre mod ens ønske. 

- Vi mister kontrollen over vores privatliv, hvis ikke producenterne bliver bedre til at fortælle, hvordan de behandler vores persondata og dermed give os reel mulighed for at fravælge de virksomheder, der behandler persondata mod vores ønsker, fortæller Rikke Hvilshøj. 

Der er dog lys forude, idet flere virksomheder har indset, at der er efterspørgsel efter produkter, der i højere respekterer privatlivet og den enkeltes ret til at kontrollere egne data. 

- Der er ved at udvikle sig et nyt marked for dataetik. Både decideret 'privacy tech', altså værktøjer der hjælper folk med at kontrollere deres data, og produkter og tjenester, som tilbyder ekstra datasikkerhed. Så der ér valgmuligheder for dem, der ønsker det. Vi bør som borgere og samfund fremme disse alternativer til big tech’s ofte formålsløse datahøst, siger Pernille Tranberg, medstifter af tænkehandletanken DataEthics.eu.

Læs også om European Data Ethics Forum 2017, som DANSK IT og DataEthics netop har afholdt.