Uddannelse og kompetencer

DANSK IT mener ikke, at der eksisterer "digitalt indfødte". Hele samfundet har behov for opkvalificering i digitale kompetencer som DANSK IT ser som en metafærdighed på niveau med det at kunne læse, skrive og regne. Samtidig er det et stort problem, at der bliver uddannet alt for få IT-kyndige til at dække arbejdsmarkedets efterspørgsel

Manglende IT-færdigheder blandt befolkningen
DANSK IT mener ikke at der på nogen måde er belæg for at tale om ”digitalt indfødte”. De findes ikke. Virkeligheden er tværtimod at selvom mange unge har kunnet mestre at styre rundt på en tablet siden de var 3år gamle, så er ungdommens reelle IT-kompetencer og forståelsen af IT og digitalisering, slet ikke god nok navigere sikkert og produktivt i en digital verden. Alt for mange unge – såvel som resten af befolkningen – kan ikke identificere reklamer i en google-søgning, ved ikke at data om dem indsamles og kender ikke til sikkerhedsrisiciene. Ligeledes er kompetencerne til at anvende og forstå IT-programmer i fagligt øjemed også på et utilfredsstillende niveau.
DANSK IT mener derfor at der skal gøres en massiv indsats på nationalt niveau for at øge befolkningens IT-færdigheder.

Manglende IT-specialister på arbejdsmarkedet
Der bliver hele tiden behov for flere og flere IT-specialister, men paradoksalt nok uddannes og efteruddannes der alt for få. Der er behov for, i samarbejde med landets universiteter, at udvide antallet af pladser på uddannelser, som uddanner IT-specialister/IT-analytikere. Samtidig skal der gøres en indsats for at øge interessen for disse uddannelser