IT-sikkerhed & Privacy

Konsekvenserne ved utilstrækkelig it-sikkerhed er et betydeligt ressourcespild, tillidsbrud og tab af konkurrenceevne. IT-sikkerhed må aldrig bruges som begrundelse for at undlade at iværksætte hensigtsmæssige, digitale tiltag. Målet er, at IT-sikkerhed tværtimod opfattes som den faktor, der, rigtigt anvendt, netop muliggør øget digitalisering.

DIT betragter IT-sikkerhed, herunder privacy, som et tema, der hører uløseligt sammen med den stigende digitalisering, der er virkeligheden for borgere, virksomheder og den offentlige sektor i dag. DIT mener, at Danmarks IT-sikkerhed skal håndteres ud fra en samlet national strategi og det er en samfundsmæssig og ikke mindst politisk opgave at sikre dette.

Eksempelvis skal borgerne have kontrol over de data som det offentlige har om individet. Ligeledes skal det sikres, at der sker logning af, hvem der har tilgået hvilke persondata (transparenslog), og med hvilket formål for øje.