Digital lovgivning

DANSK IT mener det er på tide at gøre lovgivningsprocessen digital. Digital lovgivning vil kunne træde i kraft så det er vedtaget, give forbedret retssikkerhed for borgerne, og hjælpe Danmark med at realisere sit potentiale til, at blive en førende digital økonomi, præget af digital vækst og innovation

Digitaliseringsklar lovgivning
Den måde lovgivning udarbejdes på i Danmark, hviler på en lang tradition og er karakteriseret ved en høj juridisk og faglig ekspertise i de enkelte ministerier. Det er en stolt tradition, som har tjent det danske samfund godt. Men måden at udarbejde lovgivning på, passer til den analoge verden, til det traditionelle bureaukrati og til den industrielle økonomi. 
Vi er ved at bevæge os ind i en digital verden. Borgernes behov og krav er anderledes ligesom betingelserne for erhvervslivet. Derfor er der er behov for en gennemgribende modernisering af den måde, som centraladministrationen udmønter de politiske initiativer i lovgivning, så Danmark kan få en lovgivningsproces der matcher behovet, og som sikrer hurtig og effektiv implementering af politiske initiativer, retssikkerhed, effektiv administration, overblik, muligheder og handlefrihed for borgere og virksomheder.

Retssikkerhed
Det er ikke ønskeligt at digitalisere, såfremt det forværrer borgerenes retssikkerhed. Det er imidlertid DANSK IT’s holdning at digitalisering af lovgivningen vil forbedre retssikkerheden på flere punkter. For at lovgivningen kan digitaliseres, skal den være skrevet med klare, objektive kriterier. Dette vil for borgerne betyde meget hurtigere afgørelser, i mange tilfælde med det samme. Automatiserede processer vil også give éns afgørelser, hvor virkeligheden pt. er at borgerne kun formelt har samme retsstilling. I praksis gives der hver dag mange forskellige afgørelser på énslydende sager, pga. menneskelige skøn, forskellige traditioner, fortolkninger osv.

Læs her DANSK IT's anbefalinger til lovgivning i det digitale samfund.