Holdninger

DANSK IT's holdninger udarbejdes primært af vores fire politiske udvalg, men også de syv fagråd og mange andre frivillige er med til at udarbejde holdninger og anbefalinger, som altid hviler på et stærkt fagligt og uafhængigt grundlag.

Der findes enormt mange områder, hvor IT og digitalisering har - og vil få - afgørende betydning. DANSK IT forsøger at dække alle områder, men har udvalgt nogle få overordnede mærkesager, som du kan læse mere om her:

Digital Lovgivning

Digitalisering i den offentlige sektor

Erhvervspolitik

Cybersikkerhed

Uddannelse og kompetencer