DANSK IT's mærkesager og politiske arbejde

DANSK IT er med til at sætte den politiske dagsorden for anvendelse af digitalisering og IT, så disse benyttes til kontinuerligt at udvikle samfundet 

DANSK IT er aktiv på den politiske scene og repræsenterer medlemmernes interesser. Det sker i form af løbende kontakt til politikere og myndigheder, høringssvar, udgivelse af holdningspublikationer, deltagelse i udvalg og råd samt løbende pressekontakt. Herigennem varetager vi på et uafhængigt grundlag samfundets og brugernes interesser. Der er mange måder at søge politisk indflydelse på, og det er som regel meget forskelligt fra sag til sag, hvordan man mest effektivt får sine budskaber igennem. 

Her er nogle af de midler, DANSK IT typisk bruger:

  • Deltagelse i råd og udvalg m.v.
  • Udgivelse af holdningspublikationer m.v.
  • Løbende kontakt til politikere, myndigheder og andre organisationer
  • Nedsættelse af udvalg og tænketanke
  • Afgivelse af høringssvar
  • Pressekontakt
  • Afholdelse af høringer, workshops og lignende

Når DANSK IT udtaler sig om it-politik, sker det altid på baggrund af input fra vidende og kompetente medlemmer; ofte medlemmer fra vores udvalg, fagråd m.v. Men alle medlemmer har mulighed for at blive hørt. Er der et it-politisk emne, du mener, at DANSK IT skal dyrke, skal du blot sende en email til dit@dit.dk.

 

Læs mere om DANSK IT's mærkesager nedenunderArtikel - Mandag - d. 7/3/2016

IT-sikkerhed & Privacy

Konsekvenserne ved utilstrækkelig it-sikkerhed er et betydeligt ressourcespild, tillidsbrud og tab af konkurrenceevne. IT-sikkerhed må aldrig bruges som begrundelse for at undlade at iværksætte hensigtsmæssige, digitale tiltag. Målet er, at IT-sikkerhed tværtimod opfattes som den faktor, der, rigtigt anvendt, netop muliggør øget digitalisering.

Artikel - Torsdag - d. 18/8/2016

Digital lovgivning

DANSK IT mener det er på tide at gøre lovgivningsprocessen digital. Digital lovgivning vil kunne træde i kraft så det er vedtaget, give forbedret retssikkerhed for borgerne, og hjælpe Danmark med at realisere sit potentiale til, at blive en førende digital økonomi, præget af digital vækst og innovation

Artikel - Mandag - d. 7/3/2016

Digitalisering i offentlige sektor

DANSK IT arbejder for at fremme den offentlige digitalisering, således at den i et stadigt stigende omfang ikke alene kommer til at understøtte, men også aktivt bidrager til at forme og udvikle den offentlige sektor - til gavn for borgerne og erhvervslivet.

Artikel - Mandag - d. 7/3/2016

Uddannelse og kompetencer

DANSK IT mener ikke, at der eksisterer "digitalt indfødte". Hele samfundet har behov for opkvalificering i digitale kompetencer som DANSK IT ser som en metafærdighed på niveau med det at kunne læse, skrive og regne. Samtidig er det et stort problem, at der bliver uddannet alt for få IT-kyndige til at dække arbejdsmarkedets efterspørgsel

Artikel - Mandag - d. 7/3/2016

Erhvervspolitik

At Danmark er blandt de mest digitaliserede lande i verden skyldes primært den offentlige sektor. Erhvervslivet halter efter, især de små virksomheder. Det må og skal der laves om på, så dansk erhvervslivet til fulde udnytter potentialerne i den digitale økonomi