Digitale Kompetencer

Alle har behov for nogle grundkompetencer på det digitale område for at kunne færdes og deltage i det digitale samfund uden at miste muligheder og rettigheder. Udvalget arbejder med at definere, hvilke disse kompetencer er, og hvordan vi som samfund sikrer, at de opnås. Det er et kardinalpunkt for DANSK IT at der ikke findes "digitalt indfødte", og at alle borgere, unge som gamle, har behov for kontinuerligt at udvikle sin viden og forståelse for digitaliseringens muligheder.

 Download DANSK IT’s udvalg for Digitale kompetencer's anbefalinger til styrkelse af danskernes digitale kompetencer her:

  


Digitalisering - netværk

Netværk - Tirsdag - d. 3-1-2017

Offentlig digitalisering

Dansk IT sætter fokus på offentlig digitalisering med to faglige netværksgrupper - en i Jylland og en på Sjælland

Netværk - Mandag - d. 1-1-0001

$name