Projekt hos Teknologipagten: ITTA SMV

Projektets aktiviteter gør, at SMV'erne bliver rustet til at komme med på den digitale vogn ved at blive bevidste om deres kompetencegab og om, hvordan de kan styrkes. Projektet forventes at føre til et vedvarende og kontinuerligt opdateret digitalt kompetenceløft hos danske SMV’er. Effekten for virksomheden vil være overblik og ejerskab over virksomhedens egne digitale værdikæder og gøre dem i stand til at igangsætte nødvendige tiltag på forkant af udviklingen gennem træning og digital udvikling generelt, som igen vil øge deres produktivitet og konkurrenceevne.

250.000 kroner, 1 år, start 1/1-2021