Digital Skills and Jobs Coalition

Digital Skills and Jobs Coalition Denmark har siden 2019 eksisteret som et åbent netværk af interessenter på tværs af brancher, der beskæftiger sig med at styrke danskernes digitale kompetencer. Medlemmerne, som i dag runder 50 deltagere, er bredt repræsenterede fra fagforeninger, foreninger, virksomheder, ministerier og uddannelsesinstitutioner, som deler viden og erfaringer fra initiativer, idéer og best-practice for ikke at skulle genopfinde den ”digitale tallerken”.

DSJC Denmark har (sammen med syv øvrige lande) søgt og fået funding til at bygge et nationalt website og til at forbinde dele af det til en fælles platform for at give større synlighed til initiativer implementeret i hele Europa. Målet er også at forbinde koalitionerne og skabe større samarbejde på tværs af landegrænserne.

1.3 millioner kroner, 3 år, start 1/1-2021