DSJC Danmark - for digitale kompetencer og jobs

DSJC Danmark - for digitale kompetencer og jobs er et multi-stakeholder partnerskab med fokus på at sikre digital dannelse, styrke digitale kompetencer og fremme livslang læring i Danmark. Det er en del af et europæisk initiativ, der skal samle viden om digitale kompetencer på en fælles platform (the Digital Skills and Jobs Platform).

Nationale koalitioner spiller en nøglerolle i at fremme digitale færdigheder ikke kun på nationalt, men også på europæisk plan. De er blandt de vigtigste indholdsleverandører af EU-platformen. Den danske koalition er et partnerskab med flere interessenter, der fokuserer på at tackle det digitale kompetence-gab og fremme digitale kompetencer i Danmark.

I 2018 forpligtede Dansk IT og dets Udvalg for digitale kompetencer sig til at være tilknytningspunkt for den danske koalitionen. Med funding fra EU er Dansk IT i gang med at udvikle en digital platform, hvor relevant indhold fra Danmark og resten af de europæiske lande samles. Her vil du kunne holde dig opdateret med de nyeste digitale færdigheder, projekter, god praksis og ressourcer; på både EU og nationalt niveau. 

Platformen skal være tilgængelig for alle og vil tilbyde:

  • Indsigt i europæiske og nationale initiativer og aktioner inden for digitale færdigheder og jobs
  • Uddannelsesmuligheder og karriereudviklingsstøtte
  • God praksis, ekspertrådgivning, ressourcer og værktøjer
  • Data, forskningsbaserede fakta og tal
  • Finansieringsmuligheder
  • Nyheder, holdninger og begivenheder

Dansk IT bidrager til det fælles arbejde med at samle informationer, initiativer og ressourcer omkring digitale kompetencer på tværs af landegrænser og er ansvarlige for at vedligeholde platformen. 


Funding: 1.3 millioner kroner, 3 år, start 1/1-2021