DANSK IT's fagråd

DANSK IT har seks fagråd, der er det it-faglige knudepunkt for DANSK IT’s virke. De nedsættes af og refererer til foreningens bestyrelse.

Fagråd har følgende overordnede formål:

  • Fagråd fastlægger sammen med bestyrelse og udvalg foreningens holdninger og anbefalinger på deres faglige område, herunder bidrager til at definere foreningens mærkesager
  • Fagråd bidrager med ekspertviden til høringer, udtalelser, presse samt deltagelse i råd og nævn
  • Fagråd står for vidensformidling inden for deres fagområde, herunder inputs til konferencer, på-vej-hjem-møder, vejledninger og lignende i DANSK IT's regi

Fagrådene kan nedsætte arbejdsgrupper mhp. at fokusere på mere afgrænsede spørgsmål inden for deres virkefelt.
Fagrådene understøttes i sit arbejde af DANSK IT’s sekretariat.

Fagrådene arbejder med følgende emner:

Strategi og ledelse

IT-drift og -service

IT og Jura

Informationssikkerhed

Business & IT Alignment

Finans-IT