Mission, vision og værdier

Mission

At fremme og understøtte it hvor dette skaber værdi for samfundet og den enkelte

At samle, styrke og udvikle it-brugere og it-professionelles kompetencer og faglighed

På et uafhængigt grundlag varetage samfundets og medlemmernes it-interesser

 

Vision

Dansk IT er det foretrukne fællesskab for it-brugere og it-professionelle

Dansk IT sætter den politiske og faglige dagsorden inden for it

Dansk IT skaber fundamentet for Danmark som det førende d-land

 

Værdier

Med henblik på at omsætte Dansk IT`s formål, mission og vision til konkrete resultater, skal foreningens daglige arbejde være kendetegnet ved følgende værdier:

Faglighed

Foreningen har et højt fagligt ambitionsniveau i alle sine aktiviteter fra arrangementer og netværk til deltagelse i politisk og it-fagligt kontaktarbejde samt den generelle offentlige debat. Foreningen ønsker at fremstå som en moderne, professionel organisation med respekt for, at der må anvendes forskellig kompetence, indsigt og metoder til løsningen af de forskellige opgaver.

Ansvarlighed

Foreningen er karakteriseret ved en forståelse for og en evne til kritisk og konstruktivt at analysere og påpege de samfundsmæssige aspekter af informations- og kommunikationsteknologierne.

Uafhængighed

Foreningen er uafhængig af særinteresser af nogen art - det være sig politiske, økonomiske eller leverandørmæssige interesser. Foreningen varetager professionelle it-brugeres interesser i særdeleshed og andre it-brugeres interesser i almindelighed.

Dialog

Foreningen baserer sine aktiviteter og sit virke på en dialog blandt foreningens medlemmer og mellem foreningens medlemmer og ledelse.

Troværdighed

Foreningen vil være og vil opfattes som en troværdig partner i it-debatten. En partner, der med saglige argumenter, på en uafhængig baggrund og med afsæt i en dialog med foreningens medlemmer samt med en betydelig opmærksomhed rettet mod de samfundsmæssige konsekvenser af it-udviklingen, blander sig i den offentlige debat.