Forpersonens skriftelige beretning


Årsrapport 2022 inkl. regnskab og budget


Revisionsprotokollat


Kontingentændring for medlemmer

Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for Medlemskab af foreningen Dansk IT per 1. april 2023 ændres til 1.995,- kr. årligt.  Kontingentet fastholdes på eksisterende niveau for unge, ledige og seniorer. Kontingentet har været fastholdt i over 9 år, og for at sikre en løbende pristalsregulering, indstilles det derfor ligeledes, at at vedtægterne ændres således, at en løbende pristalsregulering kan foretages, såfremt det skønnes nødvendigt.


Kandidatmotivationer

Læs kandidatmotivationerne her.