På valg: Louise Hvid Jensen, programchef ved Egmont Fonden

Louise Hvid Jensen er programchef ved Egmont Fonden og arbejder blandt andet med digital transformation. Hun er optaget af, hvordan vi forholder os holistisk og proaktivt til nye teknologier i samfundet, og hvordan en succesfuld og værdiskabende digital transformation kan stille krav den enkelte og samfundet. Et vigtigt aspekt af digitalisering er at anerkende den løbende opkvalificering, det kræver, af både ledere og medarbejdere, for at alle kan være med.

Louise er drevet af fremtidige muligheder og har i mange år ledet strategiske digitale forandringer og drevet innovations- og forretningsudvikling. Med en alsidig baggrund med ledererfaring inden for det private, det offentlige, NGO-sektoren og iværksættermiljøet kan Louise, som bestyrelsesmedlem hos Dansk IT, bidrage til at skabe værdi for Dansk IT og fremme det gode samarbejde i bestyrelsen. Dertil kan hun drage på erfaring og netværk inden for hendes arbejde med digital transformation, hvorfor Louise både bringer et strategisk og innovativt blik og erfaring i digital transformation til bestyrelsen ved Dansk IT.

 

På valg: Stefan Roy Frederiksen, formand for Dataetisk Ungeråd og bestyrelsesmedlem ved IT-Universitetet 

Stefan Roy Frederiksen har siden 2019 været medlem af Dansk IT, hvor han siden 2021 har været medlem og forperson for Dataetisk Ungeråd. Her arbejder Stefan på at få dataetik på den politiske dagsorden og ind i den offentlige samtale.

Stefan er BSc i Teknoantropologi og forventes til sommer at afslutte en Cand.IT i Digital Innovation & Management. Dertil sidder Stefan i bestyrelsen på IT-Universitetet som studenterrepræsentant, og er engageret i en studenterforening, hvori han afholder ugentlige 'Coding Cafés' for de studerende, der er interesseret i at programmere decentrale applikationer.

I bestyrelsen for Dansk IT vil Stefan gerne arbejde for, at Dansk IT i højere grad inkluderer studerende og unge it-professionelle i foreningen.

 

På valg: Andreas Olczyk, Head of Business Intelligence ved Implement Consulting Group

Andreas Olczyk er Head of Business Intelligence ved Implement Consulting Group. Her har han blandt andet opbygget et business intelligence team og arbejdet med at udvikle et solidt rapporterings- og intelligence setup med høj adoptionsrate.

Andreas’ drivkraft er funderet i værdiskabelse og han fokuserer sit arbejde mod at finde måder, hvorpå teknologi kan være med til at skabe værdi for virksomheder og kunder. Dertil er han drevet af, hvordan værktøjer kan bygges inkluderende, så alle typer af brugere kan få gavn af dem. I sit arbejde som Head of Business Intelligence har Andreas et succeskriterie. Nemlig at det, han arbejder med, ender med at blive implementeret og anvendt.

I sit virke som bestyrelsesmedlem i regi af Dansk IT vil Andreas bidrage med viden og erfaring inden for mødet mellem menneske og IT. Hertil hvordan brugerne tænkes ind i teknologierne og processer, og hvordan værdiskabelse bliver med fokus på både brugerne og virksomheden.

 

På valg: Signe Horn Rosted

Signe Horn Rosted er CIO og direktør for Tech & Innovation i Energinet. Energinet ejer, udvikler og driver transmissionsnettene for el og gas i Danmark. Tech & Innovation er ansvarlig for Energinet koncernens innovation, digitale udvikling samt IT drift og udvikling. 
 
Signe Horn Rosted har i det seneste år gennemført en omfattende transformation af Energinets IT-organisation med fokus på at øge forretningsorienteringen og leverancekapaciteten for sikre parathed til den grønne omstilling. Dette med væsentlige indsatsområder indenfor særligt data, digital udvikling og IT-understøttelse af Energinets forsyningskritiske kerneopgaver. Signe har stor erfaring fra forretningssiden i Energinet, som tidligere markedsdirektør, og bruger denne erfaring til at koble IT og digital værdiskabelse med Energinets forretningspotentialer. 
 
Signe har en bred bestyrelseserfaring fra en række nationale og internationale data drevne selskaber. Her har hun vist evnen til at udvikle det strategiske potentiale i selskaberne – bl.a. igennem innovative digitale services, der skaber stor værdi for brugerne og ejerne. 
 
Signe har igennem sin karriere udvist en stærk evne til at koble det forretningsstrategiske med det teknologiske. Hun ser et stort potentiale i at kunne bidrage med at udvikle Dansk ITs position ved at gøre organisationen endnu stærke på denne kobling i sit fremadrettede arbejde.