FAQ - spørgsmål og svar om mødeafholdelser i Dansk IT’s Medlemshus

Dansk IT afholder igen arrangementer i vores Medlemshus på Vermundsgade i København. Dansk IT følger myndighedernes retningslinjer, og du kan trygt deltage i arrangementer, kurser og netværksmøder hos os. Herunder finder du svar på nogle af de spørgsmål, vi får i forhold til Coronavirus/Covid-19 og arrangementer i Dansk IT.

 

Jeg skal til et arrangement hos jer – hvordan skal jeg forholde mig ved ankomst?

Vi henstiller til, at du benytter indgang C for at komme til Dansk IT’s Medlemshus.

Adressen er således: Vermundsgade 38 C, st. th., 2100 København Ø.

Der vil være tydelig skiltning, der viser vej til dit mødelokale samt garderobe og toiletter.

 

Hvordan undgår I, at jeg sidder for tæt på de andre mødedeltagere?

Deltagerantallet tilpasses størrelsen på de enkelte mødelokaler, så det er muligt at holde god afstand til andre deltagere.

Har du spørgsmål til hvor mange deltagere, der er til dit arrangement, kontakt Dansk IT på tlf. 33 11 15 60 eller e-mail dit@dit.dk
 

Hvordan sørger I for at minimere smittespredning i medlemshuset?

Vi er i løbende dialog med vores undervisere, foredragsholdere, netværksfacilitatorer om seneste nyt fra myndighederne. Dansk IT’s personale er instrueret i at opretholde og guide deltagere i forhold til angivet retningslinjer.

Vi har intensiveret vores rengøring med særlig fokus på fælles kontaktflader såsom toiletter, dørhåndtag, gelændere med videre. Der er håndsprit i alle lokaler og i fællesarealer. Derudover bliver der kontinuerligt luftet ud i mødelokaler og fællesområder i medlemshuset under arrangementerne. 
 

Hvad skal jeg være opmærksom på som mødedeltager?

Som mødedeltager beder vi dig om at følge Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger. 

Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger:

  • Bliv vaccineret
  • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du har symptomer
  • Hold afstand
  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte 
 

Skal jeg vise Coronapas?

Nej, det skal du ikke. 
 

Hvad skal jeg gøre ved sygdom eller symptomer på sygdom?

Hvis du er syg, eller har symptomer på sygdom, skal du ikke møde op til dit arrangement men kontakte Dansk IT hurtigst muligt på enten telefon 33 11 15 60 eller mail dit@dit.dk.


Hvad sker der, hvis en mødedeltager på mit hold konstateres smittet med Covid-19?

Hvis Dansk IT bliver informeret om smittetilfælde af den smittede selv eller af smittesporingsenheden jf. Sundhedsstyrelses retningslinjer, vil vi informere alle mødedeltagere på det pågældende arrangement. 

Vi informerer via e-mail og orienterer om, hvordan du skal forholde dig med udgangspunkt i Sundhedsstyrelses retningslinjer.


Jeg mangler stadig svar på mit spørgsmål, hvad gør jeg?

I den bekræftelsesmail, du har modtaget i forbindelse med din tilmelding, finder du kontaktoplysningerne på den afdeling eller medarbejder, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål.  

Du er også altid velkommen til at kontakte os på tlf. 33 11 15 60 eller e-mail dit@dit.dk