Fagrådet for Finans-IT

Fagrådet for Finans-IT fokuserer på IT-anvendelsen i den finansielle sektor og de særlige vilkår og forhold, denne foregår under. IT-mæssigt er fagrådet som sådan tværfagligt og dækker (potentielt) alle aspekter af Finans-IT, f.eks. governance, drift, udvikling, program- og projektledelse, sikkerhed, jura, mv. Fagrådet beskæftiger sig med såvel forretningsmæssige og organisatoriske som tekniske aspekter af Finans-IT.

Fagrådets virkefelt

Den finansielle sektor er frontløber indenfor digitalisering, indenfor trends, teknologier og metoder.

DANSK ITs fagråd, beskæftiger sig med IT-anvendelsen i den finansielle sektor og vil fremme bevidstheden om og forståelsen for digitalisering i sektoren samt medvirke til at kompetenceudvikle, fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere i sektoren.

Fagrådets medlemmer