Bestyrelse, politiske udvalg, fagråd og Advisory Board

Dansk IT er organiseret med en bestyrelse, seks fagråd, fire politiske udvalg, et ungeråd samt et Advisory Board. Få overblikket her.

Dataetisk ungeråd

Bestyrelsen

Advisory Boards