Nytænkning i Jyske Bank: Design Thinking styrker innovation og produktudvikling

Jyske Banks Thorbjørn Dahlgård har med Dansk IT’s kursus i Design Thinking gennemgået en fundamental ændring i sin tilgang til innovation og produktudvikling. Det har haft store konsekvenser for hans mindset. Det kommer også til at påvirke arbejdet i hans team og vil styrke arbejdet med digitaliseringen i Jyske Bank.

Design Thinking har vist sig at være en effektiv tilgang for virksomheder, der ønsker at navigere i en verden præget af hurtig teknologisk udvikling og skiftende forbrugerbehov. Et konkret eksempel på, hvordan denne metodologi kan anvendes med stor effekt, er Thorbjørn Dahlgård, der er Chapter Lead og Senior Product Owner i Jyske Banks udviklingsorganisation.  

Gennem sin deltagelse i Dansk IT's kursus Design Thinking har Thorbjørn oplevet en markant transformation, ikke kun i sin professionelle karriere men også i den måde, hvorpå han og hans kollegaer kan tilgå innovation og produktudvikling. 

Thorbjørn Dahlgård, Jyske Bank

Thorbjørn, der har været hos Jyske Bank i næsten tre årtier, har spillet en central rolle i bankens teknologiske udvikling. Fra at have været med til at udvikle bankens første internetbank til nu at lede bankens arkitekturfunktion, har hans karriere været præget af innovation og fremadskuende tænkning. Med tiden er nye udfordringer dukket op, særligt i forhold til at balancere behovet for langsigtede, holdbare løsninger med kravet om hurtig og agil udvikling for at imødekomme kundernes og brugernes skiftende behov. 

Før Thorbjørn og hans kollegaer dykkede ned i Design Thinking, fokuserede de primært på at ”gøre tingene rigtigt,” hvilket ofte resulterede i en langsommere innovationsproces, da der blev lagt for meget vægt på langsigtet korrekthed frem for fleksibilitet og hurtig tilpasning.

”Som arkitekt er en af de vigtigste dyder at sikre de gode sammenhænge i løsningerne, sikre at der er opbygget modulært i komponenter, der kan genbruges, og at data og begreber anvendes konsistent. Man kan forenklet sige, at meget af vores fokus er at sikre, at ”tingene bliver gjort rigtigt”,” forklarer Thorbjørn og fortsætter:

”I arbejdet møder vi af og til forretningen direkte, og vi arbejder ofte meget tæt sammen med den del af udviklingsorganisationen, der fronter forretningen. Selvom vi egentlig som arkitekter opfatter os som dem, der skaber de langsigtede muligheder og sikrer fleksibel og rentabel udvikling, så bliver vi sikkert af og til skudt i skoen, at vi er dem, der på kort sigt hæmmer hastigheden. Og måske er det rigtigt, fordi vi har det lange lys på,” indrømmer Thorbjørn.  

Handler om at løse de rigtige problemer 

På Dansk IT's Design Thinking kursus fik Thorbjørn lidt af en øjenåbner. Han lærte, at det ikke kun handler om at løse problemer korrekt men også om at sikre, at det er de rigtige problemer, der bliver løst. Denne indsigt har ført til en ændring i hans tilgang til arbejde, hvor fokus er skiftet fra løsninger til problemidentifikation og -forståelse. Ved at anvende hypotesedrevne tilgange og tidlig validering af ideer gennem prototyper og brugertests, er det blevet muligt for Thorbjørn og hans team at udvikle mere brugervenlige og effektive løsninger, der bedre imødekommer både kundernes og forretningens behov. 

Implementeringen af elementer fra Design Thinking i Jyske Bank kan medføre betydelige fordele, herunder øget innovation, forbedret effektivitet og højere brugertilfredshed. Ved at skabe en tættere dialog med forretningen og fokusere på at forstå de underliggende problemer før udviklingsfasen, vil Thorbjørn og hans team kunne udvikle løsninger, der er mere målrettede og værdiskabende.

”Ved at deltage i kurset Design Thinking hos Dansk IT har jeg lært at arbejde tættere sammen med forretningen ved konstruktivt at udfordre og bidrage med processer, der skaber bro og fælles sprog. Det har åbnet mine øjne for vigtigheden af at fokusere på, om vi løser det rigtige problem, frem for blot at løse et problem rigtigt. Dette indebærer at forelske sig i problemet og dets årsager, frem for hurtigt at springe til løsninger, som måske ikke adresserer den underliggende årsag. Design Thinking har understreget vigtigheden af at tænke ”ude-fra-og-ind” og arbejde med hypoteser for at afprøve, om vores antagelser holder vand, inden vi udvikler prototyper eller piloter. Dette har været en værdifuld lektion i at stoppe op og kritisk evaluere vores tilgange tidligt i processen,” forklarer Thorbjørn. 


Design Thinking

Der var gang i kreativiteten og skriveredskaberne, da Thorbjørn var på kursus hos Dansk IT i september 2023.

Et nyt mindset – og en bedre forståelse for kunderne 

Thorbjørn understreger, at Design Thinking ikke bare er en metode, men et mindset, der kræver en åben indstilling til, hvordan produkter og it-løsninger udvikles. Han mener, at denne tilgang er essentiel for enhver, der arbejder med produktudvikling og it-løsninger, da det fører til en dybere forståelse af kundernes behov og ønsker. Han påpeger, at Design Thinking ikke kun ændrer arbejdsprocesserne, men også fører til innovation og udvikling af løsninger, der reelt imødekommer brugernes behov. Han anbefaler kraftigt andre at dykke ned i Design Thinking, ikke kun for de teknologiske aspekter, men for den bredere forståelse af, hvordan man skaber reel værdi for brugerne. 

Thorbjørn deler entusiastisk sin oplevelse med Dansk IT's kursus i Design Thinking:

”Deltagelsen i Dansk IT's Design Thinking kursus åbnede virkelig mine øjne. Det kombinerede oplæg, praktiske øvelser og gennemgående cases på en måde, der gjorde læringen både sjov, nærværende og utroligt lærerig. Det var et af de kurser, hvor jeg gik hjem med en kuffert fuld af inspiration, nyt fagligt input og en uudtømmelig energi og sult efter at komme i gang med at afprøve det lærte i praksis,” udtaler Thorbjørn. 

Thorbjørn Dahlgårds rejse med Design Thinking i Jyske Bank er et tydeligt bevis på, hvordan denne tilgang kan transformere ikke blot individuelle karrierer, men også den måde, organisationer fungerer og innoverer på. 

 
Kursus - Design Thinking - Dansk IT

Design Thinking

På dette kursus vil du få en grundig indføring i, hvad Design Thinking er – men også hvad det ikke er. Du vil, gennem en kombination af teoretisk gennemgang med konkrete cases og øvelser, blive introduceret for metoder til at arbejde systematisk med kreativitet og innovation.