To nye topprofiler træder ind i Dansk IT’s bestyrelse

Efter den netop afholdte årlige generalforsamling står det klart, at Dansk IT kan byde velkommen til to nye, stærke profiler i bestyrelsen. Finn Borgquist, adm. direktør i Forbrugsforeningen, og Simon Schulian, vicedirektør ved Center for Digitale Løsninger i Økonomistyrelsen, blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen. Samtidig blev Finn Borgquist af bestyrelsen udpeget som ny forperson.

Finn Borgquist er administrerende direktør i Forbrugsforeningen, som er Danmarks førende indkøbsforening. Finn har en langvarig karriere inden for finans og ledelse. Hans ekspertise inden for medlemsrelationer og foreningsudvikling har været afgørende for Forbrugsforeningens vækst til over 230.000 medlemsfamilier og moderniseringen af dens services gennem betalingskort og apps.  

Finns indsigt i medlemsforhold og engagement i at skabe værdi for medlemmerne afspejler sig i hans ønske om at bidrage til Dansk IT's bestyrelse. Hans eminente evne til at jonglere med det omfattende IT- og datakompleks i Forbrugsforeningen, samtidig med at han sikrer foreningens økonomiske robusthed, sammen med hans talent for og interesse i at innovere medlemstilbud og forstærke digitale kompetencer i Danmark, positionerer ham som en stærk forperson for bestyrelsen. 

Han håber på og er ivrig efter at kunne bidrage til Dansk IT's mission om at fremme digitale kompetencer og innovation i Danmark, samtidig med at han forbliver tæt på den hastige digitale udvikling gennem sit arbejde i bestyrelsen. 

Simon Schulian er vicedirektør ved Center for Digitale Løsninger i Økonomistyrelsen med ansvar for udvikling og drift af it-løsninger til digitalisering af administrative opgaver på tværs af staten. Han er en fremtrædende leder, som brænder for digitalisering og dens indflydelse på erhvervsliv, det offentlige Danmark og i samfundet generelt. Hans baggrund inden for digital transformation, it-arkitektur og dataanvendelse kombineret med stærke ledelsesmæssige evner gør ham til en ideel kandidat til Dansk IT's bestyrelse. 

Simon udmærker sig i at skabe bro mellem forretning og IT med et fokus på strategisk tænkning og effektivitet via intelligent teknologianvendelse. Hans ambition om at fremme digital vækst og innovation i Danmark matcher Dansk IT's mission, hvilket gør ham til en værdifuld tilføjelse til bestyrelsen. 

Samtidig skal Dansk IT i forbindelse med den afholdte generalforsamling sige mange tak for indsatsen i bestyrelsen til: 

Lisa Herold Ferbing
Lisa træder jf. reglerne for valgperiode tilbage som forperson for Dansk IT's bestyrelse efter seks år, men fortsætter som aktivt medlem i bestyrelsen resten af sin periode. Lisas nytænkning og dedikation har været en stor gevinst for både bestyrelsen og Dansk IT. Lisa har især været en stærk talsperson for danskernes digitale kompetencer på tværs af faggrupper og aldersgrupper. Vi takker Lisa for hendes driftige og engagerede arbejde som forperson og ser frem til hendes fortsatte engagement i Dansk IT.

Michael Ørnø
Efter en lang og dedikeret indsats i Dansk IT's bestyrelse stopper Michael Ørnø, direktør i Statens IT. Michael har været et aktivt medlem af foreningen siden 90’erne og har været medlem af bestyrelsen siden 2015 og næstformand fra 2021-2023. Michael fortjener en kæmpe tak og ros for den indsats, han har ydet i Dansk IT’s bestyrelse. Hans bidrag værdsættes dybt, og hans fravær vil blive mærket. Michael fortsætter heldigvis sit virke som del af organisationens bagland, hvor hans viden om ledelse af offentlig digitalisering er højt værdsat. 

Steen Lund Olsen
Efter tre år som medlem af Dansk IT's bestyrelse træder Steen Lund Olsen tilbage fra sin position. Steen, der til daglig bestrider rollen som næstformand i Finansforbundet, har bidraget væsentligt til bestyrelsens arbejde. Dansk IT takker for hans engagement og ser frem til et fremtidigt samarbejde om at fremme danskernes digitale kompetencer og andre forhold af fælles interesse mellem Finansforbundet og Dansk IT.


Dansk IT’s nye bestyrelse
Finn Borgquist, forperson for bestyrelsen (administrerende direktør i Forbrugsforeningen)
Lisa Herold Ferbing, næstforperson (professionelt bestyrelsesmedlem, selvstændig ledelsesrådgiver)
Tine Tuxen Løvstrand, næstforperson (selvstændig it-sikkerhedsrådgiver, Tinetuxen ApS)
Simon Schulian (vicedirektør ved Center for Digitale Løsninger i Økonomistyrelsen)
Stefan Roy Frederiksen (it-konsulent, Netcompany)
Line Ørskov (direktør, Quarterly Analytics)
Anne Sofie Rosbjerg Touray (Senior Technical Program Manager, Tech Program Mgmt Consumer Creator Tech, LEGO)
Louise Hvid Jensen (programchef ved Egmont Fonden)
Signe Horn Rosted (CIO og direktør for Tech & Innovation i Energinet)
Thomas Krogh (direktør, Copenhagen Fintech)
Henrik Brix (it- og digitaliseringschef, Favrskov Kommune)
Andreas Riise Olczyk (Head of Business Intelligence ved Implement Consulting Group)