Snart dukker AI op i din kontorsoftware – må du bruge den?

I den kommende tid bliver mange kendte applikationer udstyret med direkte adgang til AI. Men en ny undersøgelse fra Dansk IT og Rambøll viser, at 80 % af de danske virksomheder ikke har klare retningslinjer for AI på plads endnu. Her er nogle gode bud på, hvordan I kommer i gang.

Snart sker der en vigtig ændring i de Microsoft 365-produkter, som mange af os bruger hver dag. Outlook, Excel, Word, Teams – i softwaren får vi nu direkte adgang til funktionen Copilot, Microsofts teknologi inden for digitale assistenter og generativ AI. 

 

Det sker samtidig med, at mange danskere allerede har stiftet bekendtskab med AI-løsninger som ChatGPT og Bard. De nye AI-løsninger bliver i stigende grad integreret i den kontorsoftware, vi anvender i dagligdagen. Fra skriveprogrammer, mailklienter og browsere til økonomisoftware, kundesystemer og grafisk software – leverandørerne er i fuld sving med at integrere generativ AI er i deres løsninger.

 

Det betyder, at AI ikke længere er en teknologi, vi opsøger ude på nettet. Den vil være lige foran os hele tiden. Men ifølge en ny undersøgelse fra Dansk IT og Rambøll er langt de fleste danske virksomheder ikke klar til, at AI nu bliver integreret i deres mange Microsoft-produkter. Fx har 51 pct. ”slet ikke” nogen retningslinjer for brug af AI, mens 29 pct. kun har det i ”nogen grad”. Desuden har 66 pct. “slet ikke” inkluderet AI i oplæring og træning af medarbejdere.

"Generativ AI er et fantastisk nyt værktøj med kæmpe potentiale, men det skaber også mange store forandringer på arbejdspladsen. Derfor bør det overvejes, hvad vi kan og må bruge AI-løsningerne til. Ellers bruger vi bare generativ AI, som vi hver især mener, den tjener os bedst. Det kan let skabe udfordringer og uklarheder – fx i forhold til datasikkerhed, jura og deling af fortrolig information," siger Kim Stensdal, chef for kommunikation og viden i Dansk IT. 

 

Efter et 2023 præget af stor teknologibegejstring bevæger os nu videre fra den første legende fase. Uanset om vi vil det eller ej, bliver AI en integreret del af de softwareprodukter, som næsten alle danske virksomheder er dybt afhængige af. Det er på høje tid at blive mere konkret i overvejelserne af, hvad man som virksomhed vil opnå med AI og hvordan.

 

"Generativ AI kan bruges på mange måder. Derfor anbefaler vi at inddrage repræsentanter fra alle relevante afdelinger i beslutningsprocessen. Salg kan bruge AI på en måde, HR på en anden og Økonomiafdelingen på en tredje. Der er ikke one-size-fits-all, og derfor giver det mening at inddrage de forskellige faggruppers behov og arbejdsprocesser. På den måde bliver det også lettere at skabe opbakning indefra – i stedet for at nogle medarbejdergrupper oplever, de bare får AI trukket ned over hovedet," siger Kim Stensdal.

Han understreger desuden, at man i starten bør fokusere på de mest lavthængende frugter for hurtigst muligt at opnå konkrete AI-erfaringer at bygge videre på.

 

Samtidig er vigtigt, at parterne forstår, processen ikke har nogen slutdato. Udviklingen af AI vil kun eskalere herfra, og derfor bør jagten på nye, AI-baseret driftsfordele anskues som en kontinuerlig proces, der løbende afsættes ressourcer til.