DANSK IT til møde hos innovationsministeren

Innovationsminister Sophie Løhde inviterede DANSK IT til samtale om regeringens kommende cybersikkerhedsstrategi.

Mandag den 27. nov. var DANSK IT inviteret til møde hos innovationsminister Sophie Løhde, da ministeren ønskede at få uddybet DANSK IT’s holdning til regeringens kommende cybersikkerhedsstrategi på baggrund af de konkrete anbefalinger, som vi tidligere på året har været ude med.

DANSK IT var repræsenteret ved Thomas Kristmar og Morten Klitgaard Friis; begge medlemmer af DANSK IT’s fagråd for informationssikkerhed samt direktør Rikke Hvilshøj.

Det var et godt møde, der endte ud med et ønske fra ministerens side om at inddrage DANSK IT yderligere i det videre arbejde.

Der blev også tid til at drøfte digitaliseringsparat lovgivning, hvor DANSK IT også har udarbejdet klare anbefalinger til politikerne, hvilket Sophie Løhde tog positivt imod.

DANSK IT blev således inviteret til et møde med ministeren og alle partiers ordførere fredag d. 1. december for at give vores ekspertbidrag til de aktuelle politiske drøftelser. Her var DANSK IT repræsenteret af Jimmy Kevin, der er næstformand i DANSK IT’s udvalg for it i den offentlige sektor.