Den danske tradition for folkeoplysning er nøglen til digital dannelse

Danmarks lange tradition for folkeoplysning skal udnyttes til at klæde danskerne bedre på til at tage kontrol over deres eget liv på nettet, fortæller Klaus Kvorning Hansen, formand, DANSK IT’s udvalg for digitale kompetencer om baggrunden for et nyt oplysningsprojekt som DANSK IT og Folkehøjskolernes Forening skyder i gang den 30. november på Rødding Højskole.

- I Danmark har vi en lang tradition for at blive oplyste borgere. Og det ikke mindst i kraft af Højskolebevægelsen, oplysningsforbundene og en generelt veluddannet befolkning. Lad os nu udnytte disse kræfter til at blive digitalt oplyste og til at få et forspring i forhold til andre lande, lyder opfordringen fra Klaus Kvorning Hansen, formand, DANSK IT’s udvalg for digitale kompetencer.

DANSK IT og Folkehøjskolernes Forening i Danmark inviterer derfor til Folkeråd om Digital Dannelse på Rødding Højskole d. 30. november kl. 10.00 til 16.00. På dagen mødes politikere, folk fra foreningslivet, lokale borgere og virksomheder for at drøfte, hvordan man i Danmark skaber de bedste muligheder for at fremme den digitale dannelse.

Drøftelserne på folkerådet skal munde ud i konkrete anbefalinger, som vil blive præsenteret på Christiansborg i det nye år. 

Den brede befolknings digitale kompetencer og dannelse har været et forsømt emne i debatten. Det har handlet om manglen på it-specialister, om børn og unge, der kommer galt af sted på nettet, eller om ældres manglende it-kompetencer, lyder det fra Klaus Kvorning Hansen.

- Hvis man skal udnytte den tradition, vi har i Danmark for at have en oplyst befolkning, et sundt demokrati med borgere, der medvirker i demokratiet, så skal vi have sat digital dannelse på dagsordenen, så vi ikke falder tilbage til, at digital dannelse og digitale kompetencer kun handler om de dybe tekniske kompetencer eller enkelte befolkningsgruppers svage it-evner.

- Det at få gode digitale evner, er i dag ligeså vigtigt som det på Grundtvigs tid var vigtigt at lære at læse og skrive for at kunne deltage i det gryende demokrati. Digitaliseringen forandrer den demokratiske debat i en sådan grad, at vi alle skal lære at deltage i demokratiet på nye måder, tilføjer Klaus Kvorning Hansen. 

I denne video, der er optaget på konferencen Offentlig Digitalisering tidligere i år, kan du høre Klaus Kvorning Hansen, formand, DANSK IT’s udvalg for digitale kompetencer fortælle, hvorfor det er vigtigt, at opøvelsen af den digitale dannelse i Danmark bliver et folkeoplysningsoplysningsprojekt. 


Konference - Onsdag - d. 30-11-2016

Folkeråd

Hvordan skaber vi de bedste muligheder for digital dannelse af den danske befolkning? DANSK IT og Folkehøjskolernes Forening i Danmark ønsker at være vært for, at en større og bredt forankret forsamling af både politikere, folk fra foreningslivet, lokale borgere og virksomheder mødes for at drøfte dette samfundsspørgsmål.