”Vi risikerer at sætte det som vi har opbygget i Danmark over styr” – Dansk IT´s formand for udvalget for IT i den offentlige Sektor

Formanden for Dansk IT´s udvalg for IT i den offentlige sektor, Ejvind Jørgensen, er blevet interviewet af Kommunernes IT-Magasin i anledningen af Danmarks kåring som verdensmester i eGovernment.

I interviewet udtrykker han bekymring for den manglende sammenhæng mellem samfundets digitale fundamenter og de digitale services, som skal udnytte fundamenterne: ”Der mangler en langsigtet strategi, der binder det sammen. En strategi, som sætter borgeren først og som samtidig tager et strategisk ansvar og ejerskab for samfundets digitale fundamenter”, siger Ejvind Jørgensen til KITA.

Derudover påpeger han, at borgerne i stigende grad føler sig umyndiggjort af komplekse IT-systemer, som borgerne hverken forstår eller magter. Ifølge Ejvind Jørgensen står borgerne tilbage med en følelse af egen utilstrækkelighed, hvilket kan være skadelig for digitaliseringen på den lange bane: ”Vi risikerer at sætte det som vi har opbygget i Danmark over styr. Tilliden mellem borger og stat har gjort det muligt at komme til hvor vi er i dag. Spiller vi fandango med den tillid, så kan vi tabe det hele på gulvet”.

Læs hele interviewet med Ejvind Jørgensen i KITA her.

Dansk IT´s politiske udvalg arbejder for at sætte fokus på digital inklusion og behovet for en langsigtet strategi for digitaliseringen af vores samfund. Du kan læse mere om vores indsats for digital inklusion her.

Derudover arbejder vi i Dansk IT for, at politikerne på Christiansborg sætter mere fokus på digitalisering og dens konsekvenser for samfundet. Derfor har vi sendt 10 anbefalinger til de nyvalgte folketingsmedlemmer.