Vinderne af årets Digitaliseringspris 2021 er fundet

Den prestigefyldte Digitaliseringspris blev uddelt på konferencen OffDig i Aarhus, hvor hele fem stolte vindere kunne tage imod prisen.

Mandag d. 6. september blev der uddelt årets digitaliseringspriser på OffDig konferencen i Århus. Her hædrer fagfolk de bedste offentlige digitaliseringsprojekter i Danmark og fremhæver og belønner succesfulde og værdiskabende digitaliseringsinitiativer, der gavner samfund og borgere, og som tjener til inspiration for andre og kommende projekter.

digitaliseringsprisen2021

Landbrugsstyrelsen vinder Innovationsprisen med projektet ”Satellitbilleder letter landmændenes hverdag”

I Projektet har man erstattet den klassiske fysiske stikprøvekontrol for udbetaling af EU-midler til landmændene med et fuldt digitaliseret sagsbehandlings- og kontrolforløb. Man har her udviklet algoritmer til at behandle satellitfotos, der giver mulighed for et fuldt digitalt sagsflow. Et paradigmeskift og et opgør med 30 års manuel kontrolkultur med stikprøvekontrol.

I udnævnelsen har dommerkomitéen lagt vægt på følgende: Projektet udnytter på forbilledlig vis ny teknologi på en innovativ måde til at sikre den individuelle landmand en enkel og fair sagsbehandling.

Samtidig har projektet høstet en massiv effektiviseringsgevinst ved at frigive over 20 årsværk til andre opgaver, ved at undgå over 1.800 årlige fysiske kontrolbesøg ude hos landmændene.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune vinder Implementeringsprisen med projektet ”VikarAppen”

Projektet har fuldt digitaliseret processen omkring tildeling af vikarers brugeradgange til det centrale omsorgssystem i kommunen og har samtidigt sikret en øget controlling og GDPR-compliance.

I udnævnelsen har dommerkomitéen lagt vægt på følgende: Projektet blev fuldt implementeret på bare to måneder og har sikret kommunen økonomiske besparelser på 6,5 mio. kr. om året. Tillige har projektet skabt stor tryghed og sikkerhed for borgere der modtager hjemmepleje eller bor på plejehjem, da vikarer nu med det samme har adgang til alle de nødvendige data.  

Region Nordjylland & Sundhedsdatastyrelsen og Sundhed.dk & Danske Regioner deler ekstraordinært sammenhængsprisen

Den første vinder af sammenhængsprisen 2021 var Region Nordjylland og Sundhedsdatastyrelsen med ”Digitalisering af den danske test og vaccinationsstrategi for COVID-19”

Projektet sikrer at det danske sundhedsvæsen og de danske borgere effektivt bliver IT-understøttet under hele Covid-19-pandemien. Et afsæt i den eksisterende digitale infrastruktur og videreudviklingen på den, har gjort det muligt at skabe løsninger som Coronaprøver.dk, Vacciner.dk og Covid-19 visninger på Sundhed.dk.

I udnævnelsen har dommerkomitéen lagt vægt på følgende: Gennem et enestående samarbejde har projektet på fornemmeste vis skabt den digitale platform der har været, og fortsat er, helt essentiel for både smittekontrol og genåbningen af Danmark.

Den anden vinder af sammenhængsprisen 2021 var Sundhed.dk og Danske Regioner, Center for Sundhedsinnovation med ”Min sundhed – COVID-løsninger”

Projektet har bygget COVID-19 løsninger ind i MinSundhed app’en, så det er muligt at gøre testsvar, vaccinationspas og immunitetsoplysninger let tilgængelige for borgerne.

I udnævnelsen har dommerkomitéen lagt vægt på følgende:  Med projektet er der på rekordtid skabt sammenhæng mellem en lang række selvstændige løsninger, der blev etableret, da pandemien ramte Danmark. Med over 800.000 månedlige downloads er MinSundhed blevet et helt centralt værktøj for Danmark og danskerne i håndteringen af COVID-19 pandemien.

Deltagerne på OffDig udpeger Digitaliseringsstyrelsen & Rigspolitiet med ”Kørekort-Appen” til vinder af publikumsprisen

Projektet har sikret en gyldig digital legitimation. Siden løsningen blev lanceret ultimo 2020 har over 1,2 mio. brugere downloaded appen og er dermed en af de allermest populære offentlige apps.

Projektet er et eksemplarisk eksempel på, hvordan man rammer en konkret behov hos borgerne med en enkel og brugervenlig løsning.

Nominerede 2021

De nominerede til Innovationsprisen

  • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen: Deleøkonomi
  • Søfartsstyrelsen: Den digitale havplan
  • Landbrugsstyrelsen: Satellitbilleder letter landmændenes hverdag

De nominerede til Implementeringsprisen

  • Slots- og kulturstyrelsen: Digitalisering af skulptursyn
  • Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, København Kommune:  Vikar-appen
  • Digitaliseringsstyrelsen & Rigspolitiet: Kørekort-appen

De nominerede til Sammenhængsprisen

  • Danske Regioner:  Min Sundhed – COVID-løsninger
  • Skatteforvaltningen: Ejerskifte-app
  • Region Nordjylland & Sundhedsstyrelsen: Digitalisering af den danske test- og vaccinationsstrategi for COVID-19

Kontakt og yderligere information

Martin Eberhard, Director, Market Development, mail: me@ramboll.com, mobil: 5161 8244
Kim Stensdal, chef for kommunikation og viden, Dansk IT, ks@dit.dk, mobil 22 79 43 73

Læs mere om Digitaliseringsprisen