Robotic Process Automation: Det skal du gøre for at komme i gang

Sig farvel til kedelige, rutineprægede opgaver, som din digitale kollega alligevel kan gøre både hurtigere og bedre end dig. Men hvor skal man starte, og hvad skal der til for at komme i gang med Robotic Process Automation (RPA)?

Mange virksomheder er allerede godt i gang, og der er også et hav af fordele ved implementering af RPA - blandt andet at robotter frigør ressourcer, kan arbejde hele døgnet og er hurtigt og nemt at implementere. Men er du en af dem, der er i tvivl om, hvor og hvordan man skal starte, så er der eksperthjælp at hente.

Henrik Olsen, CCO & Strategic Advisor hos SmartRPA, og Stine Høiberg Rasmussen, Senior Manager, IT & Digitalisering hos BDO, er begge erfarne i arbejdet med RPA. På Dansk IT's virtuelle halvdagskonference Automatisering i den finansielle sektor den 28. april 2020, vil de sammen tage dig igennem to intensive workshop-timer, hvor du bliver klogere på, hvordan du får arbejdet med RPA i praksis.

Henrik og Stine vil både give dig indblik i metoder for idégenerering, vurdering af potentialet og hvad der skal til for at komme i gang med RPA. De hjælper os med at blive klogere allerede her:

Hvorfor bruge robotteknologi (RPA)? Hvor kan RPA anvendes?

- Det er ikke længere et spørgsmål, om man skal anvende RPA, men hvordan man skal anvende det. Produkterne på markedet er efterhånden blevet så modne ift. starten i 2015/2016, at det er lige til rent teknisk. Det svære er nu ’alt det udenom’ som fx proceskortlægning, governance, sikkerhed, kontrolniveau mv.

- RPA bruges typisk til at nedbringe omkostninger, undgå indtastningsfejl, øge hastighed og skabe sammenhæng mellem applikationer. Dvs. en ny type software, som kan øge digitaliseringen via automatiseringer. Det kan bruges i alle afdelinger lige fra de klassiske stabsfunktioner (HR, IT og Økonomi) til de mere kundevendte funktioner – alle afdelinger har en grad af manuelle processer, som har potentiale til at blive automatiseret.

Kan I give tre gode råd til at komme godt fra start med RPA?

  1. Involvér medarbejderne fra starten, så I skaber idéerne sammen – det er dem, der bedst ved, hvad de bruger deres tid på
  2. Ansvaret for arbejdsopgaven, som I automatiserer med en robot, flytter ikke - sæt fokus på kontroller, hvad gik godt og hvad skal manuelt håndteres
  3. Og kom så i gang - prioritér, start småt og udvid efter overvejelser – ”intet slår handling” - det er ikke nok at tænke på det, eller at tale om det

Hvad håber I, at deltagerne får ud af workshoppen?

- Som sagt er det ikke længere et spørgsmål, om man skal anvende RPA, men hvordan man skal anvende det. BDO's budskab handler i høj grad om, hvordan man i arbejdet med RPA får involveret sin organisation i at identificere de rigtige idéer, vurdere deres potentiale samt prioritere dem i forhold til andre udviklingsinitiativer.

- Konkret får deltagerne introduktion til BDO's metode for en RPA idégenereringsworkshop, som de kan tage med hjem i egen organisation og bruge efterfølgende.