Finansiel rådgivning: Når robotten overtager og giver nye muligheder

Automatisering fjerner det kedelige og gentagne arbejde, og finder mønstre og afdækker behov, som den finansielle rådgiver ikke er i stand til. Men hvad betyder det helt konkret for rådgiverens fremtidige rolle?

Kourosh Marjani Rasmussen er Associate Professor inden for Financial Engineering hos Danmarks Tekniske Universitet , og har en baggrund inden for Data Science med specialisering i matematisk optimering og en ph.d. inden for udvikling af nye optimeringsmodeller til konvertering af realkreditlån.

Kourosh er den helt rette person at være i selskab med, hvis du ønsker du at blive klogere på den finansielle rådgivers fremtidige rolle. Kourosh skal moderere én af de tre workshops på Dansk IT's virtuelle halvdagskonference Automatisering i den finansielle sektor den 28. april 2020. 

Dansk IT har talt med Kourosh om workshoppen "Fremtidens finansielle rådgiver", som vil være delt op i tre dele:

  1. Fra Finansielt supermarked til Open Banking
  2. Rådgivning as a service, fra uvildig holistisk rådgivning til salgsrådgivning
  3. Finansielt CV - den enkeltes finansielle datajournal

Hvordan ser den finansielle rådgivers rolle ud i fremtiden?

- Den finansielle rådgiver kommer i højere grad til at indtage en plads som en trusted partner. Meget af det manuelle arbejde med at samle og analysere på data vil blive automatiseret, og det giver rådgiveren mulighed for at fokusere på værdiskabelsen samt den gode dialog, der giver ro i maven hos kunden.

Hvorfor mener du, at der er et stort udækket behov for uvildig holistisk rådgivning, og hvad skal der til for at forbedre det?

- I dag er uvildig holistisk rådgivning dyrt og svært tilgængelig. Behovet for en sådan rådgivning stiger i mellemtiden, i takt med at vores privatøkonomi bliver stadig mere kompliceret, vores pensionsalder udsættes og vores bevidsthed om at følge vores personlige mål og drømme vokser.

- Det skal være billigt (eller gratis) og let at komme i gang med at danne sig et overblik over mulighederne i ens privatøkonomi. Det skal også være let, sikkert og billigt (i forhold til værdien) at søge råd, når behovet opstår.

- Begge dele mangler i dag, så det kun er de mest motiverede personer med de store økonomier, der søger uvildig rådgivning i dag. Ved at fjerne de indledende gnidninger om at samle data og give et godt og brugervenligt overblik, samt let adgang til gode tilbud fra uvildige rådgivere, kan mange flere få glæde af uvildig rådgivning.

Hvad håber du, at deltagerne får ud af workshoppen?

- Finansiel rådgivning får en mere central rolle i fremtidens banking. Vi ser allerede en bevægelse i den retning i dag, hvor pengeinstitutter i højere grad end før gerne vil sætte kunden i centrum. Med mulighederne for Open Banking bliver denne tendens styrket væsentligt i de kommende år.

- I denne workshop får du indblik i, hvad Open Banking, PSD2, GDPR samt de nye Fintech spillere betyder for udviklingen på finansiel rådgivning, og hvordan den kommer til at ændre forbrugerens forventninger og opfattelse af sin bank.