Sophie Løhde: Det næste digitale verdensmesterskab skal vindes på tillid

Når vi bruger nye teknologier til at forbedre vores samfund og vores velfærd, så må det ikke ske på bekostning af den tillid, som borgerne har til den offentlige sektor og til vores samfund. Det skriver innovationsminister Sophie Løhde i denne kronik, der er skrevet i forbindelse med konferencen OffDig 2019.

Sophie Løhde

Danmark er verdensmester i offentlig digitalisering. Det er en titel, vi kan være stolte af. Men selv verdensmestre kan og skal hæve ambitionerne.

Derfor præsenterede vi i regeringen i efteråret reformsporet Digital service i verdensklasse, som netop skal være med til at sikre Danmarks digitale topform både nu og i årene, der kommer. For vi oplever ligesom resten af verden, at den digitale udvikling går hurtigere og hurtigere og både fører nye muligheder og udfordringer med sig.

Vi  danskere er generelt gode til at tage ny teknologi til os, og i de seneste ti år har vi oplevet en stor digitalisering af vores samfund. Gammeldags papirblanketter er fx erstattet af digitale selvbetjeningsløsninger på nettet, så størstedelen af borgere og virksomheder kan ordne ærinder hos eksempelvis kommunen digitalt. Vi klarer årsopgørelsen via skat.dk. Og en stor del af vores kommunikation med det offentlige foregår via digital post.

Men i takt med at nye digitale løsninger vinder indpas i vores hverdag, stiger borgernes forventninger til den offentlige sektors digitale løsninger. Og hvis vi skal kunne honorere borgernes forventninger, så kræver det, at vi bliver ved med at udvikle nye fleksible og lettilgængelige digitale løsninger, som f.eks. NemID-appen, der indtil videre er blevet downloadet mere end 1,5 millioner gange.

Derfor er det også afgørende, at vi får udnyttet og afprøvet nye teknologier. De rummer nemlig store potentialer, der kan gavne vores samfund, forbedre den offentlige sektor og skabe bedre velfærd for borgerne. Vi skal derfor også blive langt bedre til at afprøve nye teknologier, som for eksempel kunstig intelligens.

Kunstig intelligens er en teknologi, der rummer mange spændende potentialer, og som kan være med til at løfte vores velfærd, skabe vækst og nye arbejdspladser. Og det skal vi selvfølgelig udnytte. Derfor er det også vores ambition i regeringen at gøre Danmark til ét af de førende lande inden for kunstig intelligens inden 2025.

Teknologien kan for eksempel hjælpe med at scanne store mængder af data langt hurtigere, end et menneske kan. Det kan lette arbejdet og frigive tid for sagsbehandlere, så de i stedet kan få bedre tid til det, de er sat i verden for, nemlig at have tid med borgerne.

Men også på andre områder bliver der eksperimenteret. For eksempel bliver der lavet forsøg med, hvordan kunstig intelligens kan hjælpe lægerne til hurtigere og bedre at diagnosticere patienter. Og med, hvordan teknologien kan bruges til at behandle borgeres byggetilladelser hurtigt og effektivt.

For at nå målsætningen om at blive førende inden for brugen af kunstig intelligens, vil vi i regeringen snart præsentere en ny strategi for kunstig intelligens (strategien er netop udkommet, red.). Strategien skal sætte rammerne for, hvordan vi udvikler og anvender kunstig intelligens på en etisk ansvarlig måde. Og den skal gå på tværs af den offentlige og private sektor, så vi kan lære af hinanden og sammen gøre samfundet stærkere.

Samtidig nedsætter vi i regeringen også et Dataetisk Råd, som skal kvalificere og styrke den offentlige debat på området. Men vores brug af nye teknologier må ikke sætte borgernes tillid til den offentlige sektor over styr. Danskerne skal også i fremtiden have høj tillid til, at den offentlige sektor behandler data ordentligt, og at de kan få indblik i, hvad de bruges til.

For selv om vi bruger nye teknologier til at forbedre vores samfund og vores velfærd, så må det ikke ske på bekostning af den tillid, som borgerne har til den offentlige sektor og til vores samfund. 

Derfor er endnu en vigtig ambition de kommende år at øge danskernes tillid til, at det offentlige håndterer borgernes data på en forsvarlig måde. I dag har 83 pct. af danskerne tillid til det offentliges håndtering af deres data. Regeringens ambition er, at tallet i 2024 skal op på 90 pct.

Men hvis borgerne skal få større tillid til os, er det en afgørende forudsætning, at vi skaber større gennemsigtighed i brugen af data i den offentlige sektor.

Netop derfor foreslog vi i vores digitale servicereform, at borgerne skal have indblik i, hvad der sker med deres sager, og hvilke oplysninger myndighederne har.

Derfor vil vi skabe et nyt overblik på Borger.dk, hvor borgerne får adgang til egne data. På den måde skal man kun kigge ét sted, uanset om man skal tjekke fristen for næste bilsyn eller se, hvor meget man får udbetalt i boligstøtte.

Vi er i rigtig god form på digitaliseringsområdet i Danmark. Det er blandt andet resultatet af, at stat, regioner og kommuner tør gå forrest og investere i ambitiøse digitale løsninger.

Nu skal vi fortsætte det tætte samarbejde, så vi kan genvinde vores digitale verdensmesterskab.
Aarskonference og generalforsamling DANSK IT

Indhold - Onsdag - d. 27-3-2019

Årskonference og generalforsamling

Vær opmærksom på, at DANSK IT’s generalforsamling og gratis årskonference afholdes den 27. marts 2019
Survey

Nyhed - Torsdag - d. 21-3-2019

Deltag i survey om tillid til det offentliges håndtering af data

Svar på 5 hurtige og anonyme spørgsmål om din tillid til det offentliges håndtering af data.