Vi skal være bedre til at fokusere på den langsigtede løsning

Caspar Miller har fungeret både som netværksfacilitator og menigt netværksmedlem. Nu er han tilbage i stolen som facilitator for netværksgruppen Service Management i praksis. Vi har taget en snak med ham om værdien af et netværksmedlemskab, og hvorfor det er vigtigt at have det langsigtede mål for øje i hverdagen.

Velkommen tilbage i facilitatorrollen. Hvorfor har du sagt ja til igen at blive facilitator hos Dansk IT?

- Jeg kan godt lide at bidrage til et fag-fællesskab og udbrede gode måder at løse tingene på. Vi er rigtig mange inden for dette fagområde, som prøver at gøre tingene på den rigtige måde. Og jeg synes, at der er en tendens til, at folk har meget fokus på at løse et problem her og nu og fokusere på den kortsigtede bane end at have fokus på at tilegne sig metoder og værktøjer, som kan løse deres udfordringer på længere sigt.

- Vi har så travlt med at løse problemerne og udfordringer, at vi nogle gange glemmer at definere, hvad der egentlig er det rigtige problem og kigge på, hvordan det kan løses. Så det kan godt være, at du løser en udfordring her og nu, men hvad er egentlig det store problem, og hvordan løser du det? Det har vi ikke nok fokus på. Så jeg vil gerne selv blive bedre til denne øvelse og være med til at udbrede den gode tilgang om, hvad det egentlig er, vi skal arbejde med og løse.

- Som facilitator får jeg jo også sparring om nye ideer og forslag til fremgangsmåder, som jeg kan bruge i mit eget arbejde. Det er jo ikke kun facilitering, som optager mig til møderne. Så jeg ser mig selv både som facilitator og medlem i netværksgruppen. 

Er det også værdien, som du forsøger at give netværksmedlemmerne? Sparring og forsalg til nye fremgangsmåder? 

- Ja. Som netværksmedlem får du faglig sparring, og du får et fagligt netværk, som du kan spørge til råds om løsninger og erfaringer. Du bliver en del af et forum, hvor du får mulighed for at afprøve forskellige ting og ideer af. Hvor du er med til at beslutte, hvad vi skal tale om til møderne. Skal vi kigge nærmere på et nyt værktøj eller fremgangsmåde? Eller sidder du og din virksomhed med en konkret problemstilling, som du gerne vil have eksternt input til? Det får du her.

I mødes fire gange om året. Hvad får virksomheden udover at mangle en medarbejder flere dage om året? 

- Det er faktisk lidt svært at svare på. Men jeg vil mene, at det er en indirekte effekt. For lad os være ærlige Virksomhedens produktivitet bliver ikke bedre efter et netværksmøde. Du som medarbejder får nok heller ikke en højere løn efter et netværksmøde. Men du får erfaring fra andre, som kan betyde, at din arbejdsplads ikke begår den samme fejl, som andre har begået.

- Og så skal du som medlem og din arbejdsgiver være indforstået med, at det er en langsigtede investering at indgå i en netværksgruppe. Man kan ikke forvente at se resultater fra medarbejderens stol efter et møde. Det er jo de andres erfaringer, sparring på jeres udfordringer og indsigter i nye metoder og værktøjer, som på et tidspunkt skaber værdi for virksomhedens bundlinje. Men derfor synes jeg godt, at du som arbejdsgiver kan stille krav til medarbejderen om at vise resten af afdelingen, hvad vi har beskæftiget os med til et netværksmøde, hvis vi for eksempel er blevet præsenteret for en ny fremgangsmåde. Det er jo dit ansvar som netværksmedlem selv at forankre og bruge den viden, som du har fået til møderne.

 

ITSM faktaboks 

Netværksgruppen har eksisteret i en del år efterhånden. Hvorfor er det stadig relevant og vigtigt at drøfte service management i 2022?

- Service management er stadig en umoden disciplin. Der er stadig mange chefer og beslutningstagere, som tror, at de ved, hvad vi skal gøre. At vi bare skal implementere en løsning, fordi de ser på kortsigtede løsninger og er her og nu resultatorienteret. Men det understrejer blot min pointe om, at mange ledere ikke ved, hvad deres medarbejdere laver, hvilket skaber en risiko for, at der bliver truffet forkerte beslutninger på et utilstrækkeligt vidensgrundlag. Og det er jo selvsagt ikke den rigtige måde at gøre det på. Vi skal stille spørgsmål, før vi laver en løsning. I min optik mangler der refleksion fra ledelserne derude. For mange handler det om at gøre tingene bedre og smartere. Men ikke alt kan kopieres en til en. Og det kan give frustrationer på arbejdspladsen. Gruppen er derfor også et fortroligt forum, hvor du kan dele frustrationer og få sparring til, hvordan du kommer disse frustrationer til livs. Samtidig med at du ved, at disse frustrationer ikke kommer videre.

- Det er min opfattelse, at det er nødvendigt for de fleste medarbejdere at have et fortroligt, fagligt forum, hvor der både er plads og tid til faglige frustrationer og til at få input til at blive dygtigere til dit arbejde.

Netværksgrupper - Stærke relationer, sparring og ny viden

Netværksgrupper

Skab stærke relationer og få faglig sparring og ny viden i en af Dansk IT's netværksgrupper.
IT service management

Service Management i praksis

Som medlem bliver du holdt ajour med den seneste udvikling i metoder, modeller og praksisser inden for serviceprocesser.